Nowe technologie w zakresie energii to dotacja przyznawana przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju przyznawana projektom wpisującym się w wyzna-
czone obszary tematyczne, takie jak energetyka solarna, energetyczne wyko-
rzystanie odpadów i ciepła gazów poprocesowych oraz energetyczne wyko-
rzystanie ciepła geotermalnego.

Dowiedz się…

  • jaki budżet przeznaczono na II konkurs Nowych technologii w zakresie energii,
  • na czym polegają poszczególne fazy (I, II i III) projektu,
  • jaka alokacja przysługuje wyznaczonym obszarom tematycznym,
  • do kiedy możesz złożyć wniosek w konkursie,
  • jakie sektory przedsiębiorstw mogą starać się o tę dotację.

Wszystkie informacje dotyczące tej dotacji sprawdzisz tutaj.