Skoncentrowane wsparcie InnovaTree

Nasze wsparcie koncentruje się na:

  • rozliczeniu przyznanego dofinansowania zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi wytycznymi,
  • przeprowadzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności,
  • obsługą systemu SL2014, oraz portalu Baza Konkurencyjności,
  • przygotowanie i uczestniczenie w trakcie kontroli na miejscu,
  • przygotowaniu dokumentacji związanej z promocją.

Proponujemy trzy pakiety usług związanych z rozliczaniem zewnętrznego finansowania. Firmom, które nie są zainteresowane bieżącym wsparciem związanym z rozliczaniem dotacji, proponujemy jednodniowe szkolenie z zasad prowadzenia oraz rozliczania projektów, które obowiązują każdego beneficjenta pomocy publicznej. Z chęcią podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozliczania projektów. Wierzymy, że nasze umiejętności pomogą Państwu osiągnąć wyznaczone cele biznesowe.