Szansa dla Polskich przedsiębiorców i start up-ów

Dofinansowanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także „Small mid-cup”, zatrudniających do 500 osób. Konkurs EIC Accelerator w ramach programu Horyzont Europa, to 1 MLD EUR przeznaczony do rozdysponowania w formie dotacji oraz inwestycji kapitałowych. Można otrzymać je zarówno na innowacje technologiczne jak i  społeczne lub usługowe, wiążące się z innowacją przełomową, oraz wykazujące wysoki potencjał wdrożenia na rynku europejskim i globalnym.

Dowiedz się…

  • kto może ubiegać się o dofinansowanie?
  • na co można przeznaczyć dotację?
  • jakie są dostępne formy finansowania?
  • jak wygląda proces oceny wniosków?

Oferujemy pełne wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji. Przeprowadzimy bezpłatną, dogłębną i kompleksową analizę koncepcji projektu, aby upewnić się, że konkurs EIC Accelerator jest odpowiednim dofinansowaniem dla Państwa firmy.


.