Aktualnie dostępne programy dotacyjne dają szereg możliwości na rozwój biznesu. Warto mieć na uwadze również te, do których nabory wniosków rozpoczną się w najbliższym czasie.  Zapraszam do zapoznania się z najnowszymi informacjami i szansami dla Twojej firmy. Dla Twojej wygody artykuł został podzielony na dwie części:

 1. Potrzeby firm, które można zaspokoić z wykorzystaniem dotacji– bo to, one są najważniejsze. Podpowiemy Ci, które programy dotacyjne możesz wykorzystać do realizacji określonych przedsięwzięć.
 2. Aktualnie dostępne dofinansowania– znajdziesz tu najważniejsze informacje o trwających i zbliżających się naborach wniosków, do takich programów jak:

 

POTRZEBY FIRM, KTÓRE MOŻNA ZASPOKOIĆ Z WYKORZYSTANIEM DOTACJI

W poniższej tabeli znajdziesz kategorie działań, które są możliwe do realizacji z wykorzystaniem wskazanych dofinansowań.

Matryca przedstawiająca potrzeby przedsiębiorstw, które można zaspokoić z wykorzystaniem aktualnych dofinansowań

W InnovaTree wychodzimy z założenia, to naszą rolą jest dopasowanie programu dotacyjnego do Twojego projektu. Dlatego w trakcie bezpłatnej konsultacji ze specjalistą wystarczy, że przedstawisz nam pokrótce, jaki cel chciałbyś osiągnąć, a my zweryfikujemy czy w danym momencie możesz pozyskać na to fundusze. Jakie są przykładowe działania możliwe do realizacji w danej kategorii wydatków?

 1. Zakup maszyn i urządzeń– mogą to być maszyny wykorzystywane na każdym etapie procesu wytwórczego: produkcyjne, transportowe, pakujące, paletyzujące. To również wydatki związane ze stworzeniem kompletnych ciągów technologicznych.
 2. Budowa hali i inne roboty budowlane – magazyny i hale produkcyjne to ogromne inwestycje. W zależności od dofinansowania można pokryć koszty zakupu gruntu, robót budowlanych, materiałów, jak i nadzoru inwestorskiego. 
 3. Automatyzacja i robotyzacja – to m.in. zakup robotów przemysłowych, wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0. czy komunikacji Machine to Machine. W tę kategorię wpisują się wszelkie działania, których celem jest automatyzacja procesów i eliminacja pracy manualnej.
 4. Cyfryzacja i oprogramowanie – należy tu wymienić takie działania z takich obszarów, jak: cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, rozwiązania chmurowe, Big Data cz Internet Rzeczy. Oczywiście możliwy jest także zakup opragramowań i licencji. 
 5. Badania i rozwój – kategoria obejmuje szeroki zakres działań, jak np. zlecenie usług B+R w ramach podwykonawstwa, zakup lub wynajem laboratorium badawczego czy samej aparatury. Możesz pozyskać fundusze na budowę linii pilotażowej, zakup surowców i materiałów, a także wynagrodzenia swojego zespołu.
 6. Efektywność energetyczna i OZE– to ważny obszar wspierany funduszami UE, w ramach którego Twoja firma może wykonać m.in. termomodernizację, montaż fotowoltaiki i innych instalacji OZE, wymienić źródło ciepła czy oświetlenie. Co ważne, tu również będziesz w stanie zakupić nowe maszyny i urządzenia, o ile będą energooszczędne. 
 7. GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego) – mówimy tu o gospodarce surowcowej, wykorzystaniu odpadów i uwzględnieniu recyklingu w modelu biznesowym.
 8. Rozwój eksportu i internacjonalizacja – w ramach niektórych programów możliwe jest sfinansowanie wyjazdu na targi i konferencje zagraniczne oraz związanej z tym kampanii promocyjnej. W celu rozszerzenia zakresu działalności na inne rynki warto też uwzględnić ochronę własności intelektualnej.

 

Pamiętaj! To zaledwie kilka przykładowych działań w ramach każdej kategorii. Mogą one stanowić inspirację dla Twojej firmy, na jakie cele możesz pozyskać dofinansowanie. Bez względu na to czy Twój pomysł został wymieniony czy też nie, zawsze warto go sprawdzić w ramach bezpłatnej konsultacji. 

AKTUALNIE DOSTĘPNE DOFINANSOWANIA

Programy regionalne

Fundusze Europejskie w województwach to ogrom możliwości rozwoju zarówno dla sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw. Systematycznie ogłaszane są kolejne nabory wniosków. Jakie potrzeby firmy mogą zrealizować, wykorzystując dofinansowania regionalne? Zakres merytoryczny jest bardzo szeroki – od wszelkiego typu inwestycji (zakupy maszyn, budowa hali, OZE) poprzez prace badawczo-rozwojowe i na wdrażaniu innowacji kończąc. Wiele aktualnych programów można porównać do Ścieżki SMART ze względu na ich tematykę i możliwość budowania projektów z różnych modułów.

 

Aktualne programy regionalne w poszczególnych województwach:

Zachodniopomorskie 

Śląskie 

Łódzkie 

Mazowieckie

A jeśli Twoja firma działa w innym województwie, to zapraszamy do kontaktu – sprawdzimy, czy są dostępne dotacje w regionie, które pozwolą Ci wypełnić potrzeby w Twoim przedsiębiorstwie.

Promocja marki innowacyjnych MŚP (dawny „Go To Brand”)

Trwa nabór do programu oferującego wsparcie finansowe na działania z zakresu Promocji marki innowacyjnych MŚP. Ta inicjatywa, organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP), ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych. A sam program dotacyjny można porównać do popularnego sprzed kilku lat konkursu „Go to Brand”.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które chciałyby promować swoją markę na rynkach międzynarodowych. W szczególności poprzez udział w wydarzeniach targowych oraz wyjazdowych misjach gospodarczych. To właśnie tam firmy będą miały szansę na pozyskanie nowych partnerów handlowych, tym samym zwiększyć swoją sprzedaż eksportową.

Otrzymane w ramach programu wsparcie może zostać przeznaczone na sfinansowanie działań ukierunkowanych na internacjonalizację, umiędzynarodowienie działalności oraz rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych.

W ramach dofinansowania możesz:

 • wziąć udział w targach (z udostępnionej listy) w charakterze wystawcy;
 • zorganizować wyjazdowe misje gospodarcze, w trakcie których spotkasz się z potencjalnymi klientami;
 • przeprowadzić kampanie promocyjne związane z ww. wydarzeniami (np. stworzysz spot reklamowy, elektroniczny katalog czy też płatną reklamę w internecie)

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad programu i dowiedzieć się, które wydatki można sfinansować za pomocą dofinansowania, pobierz bezpłatne nagranie z webinaru.

Dla kogo?
Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Poziom dofinansowania
Do 50% wartości projektu

Terminy składania wniosków
od 16 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

POBIERZ NAGRANIE

Ścieżka SMART

Jak wiemy, trwa nabór wniosków w najpopularniejszym z konkursów FENG – Ścieżce SMART. Tylko do 13 listopada aplikacje o dofinansowanie mogą składać indywidualnie przedsiębiorstwa MŚP, jak i duże. Kolejny nabór planowany jest od czerwca do października 2024 r. 

Przypomnijmy, że główną ideą tego programu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrażanie innowacji. W ramach Ścieżki SMART firmy mogą dobrać odpowiednie dla siebie moduły. Opisaliśmy je dla Was, abyście jeszcze lepiej mogli ocenić, czy warto rozbudowywać projekt o kolejne „klocki”: 

Oddzielny nabór w Ścieżce SMART jest dedykowany projektom powiązanym z ideą dostępności. Celem takich zadań powinno być opracowanie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań znoszących bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami, np. osób z niepełnosprawnościami, wykluczonymi ze względu na wiek. Co ważne o poprawie dostępności możemy mówić w 3 wymiarach: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. 

Przedsiębiorstwa, które chcą realizować projekty w ramach konsorcjów, powinny przygotować się do naboru od grudnia 2023 do maja 2024 r. Dokładne terminy zależą od typu konsorcjum, które chcemy zawrzeć. W każdym razie jest to dobry czas na nawiązywanie współpracy i tworzenie partnerstw, ponieważ z doświadczenia wiemy, że ten proces również trwa dłuższą chwilę.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa małe, średnie, duże i ich konsorcja, w skład których mogą wchodzić również jednostki naukowe i organizacje pozarządowe.

Poziom dofinansowania
Nawet do 80% kosztów projektu

Terminy składania wniosków

 • od  grudnia 2023 r. do maja 2024 r. – nabór dla konsorcjów
 • czerwiec-październik 2024 – kolejny nabór dla pojedynczych MŚP i dużych przedsiębiorstw

W związku z dużą liczbą pytań o ten program przygotowaliśmy artykuł „FAQ | Co musisz wiedzieć o swoim projekcie w Ścieżce SMART?”. Okazją do rozwiania kolejnych wątpliwości jest nagranie z bezpłatnego webinaru. W trakcie spotkania dr inż. Natalia Kujawska omówiła dokładnie kryteria, jak i przedstawiła przykłady projektów mające największe szanse na otrzymanie dofinansowania.

WEBINAR O ŚCIEŻCE SMART

Z kolei jeśli Twoja firma otrzymała pozytywną ocenę wniosku, to zapraszamy do zapoznania się z webinarem dotyczącym rozliczania dotacji. Dzięki temu nagraniu dowiesz się, jak przygotować firmę do tego etapu, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

WEBINAR O ROZLICZANIU DOTACJI ŚCIEŻKA SMART

KPO A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z Gospodarką Obiegu Zamkniętego

Działania A2.2.1 to kolejna odsłona funduszy z KPO. Głównym celem jest budowanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego, która przyczynia się do efektywnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia ilości generowanych odpadów. 

Przedsiębiorcy za całej Polski mogą pozyskać dofinansowanie na wdrożenie nowoczesnych technologii, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych czy realizację inwestycji, które właśnie przyczynią się do osiągnięcia celów prośrodowiskowych. Dotacja pokryje takie koszty, jak np.: zakup maszyn i urządzeń, wynagrodzenia pracowników, instalacje do recyklingu, systemy do zarządzania energią i inne.

Dla kogo?
Sektor MŚP, duże przedsiębiorstwa i ich konsorcja

Poziom dofinansowania
Do 70% kosztów projektu

Terminy składania wniosków
IV kwartał

Dowiedz się więcej o programie KPO A2.2.1

Robotyzacja i cyfryzacja w przedsiębiorstwach

Nadeszła ostatnia szansa, aby starać się o dofinansowanie na Robotyzację i cyfryzację. Nabór wniosków do programu został przedłużony i potrwa do 30 listopada 2023 r. Celem tego działania przeznaczonego dla dużych przedsiębiorstw jest ułatwienie im wdrażania nowoczesnych rozwiązań zgodnych z ideą Przemysłu 4.0. Dzięki wprowadzeniu automatyzacji i cyfryzacji procesów w Twojej firmie wzrośnie efektywność produkcyjna oraz zdobędziesz przewagę nad swoją konkurencją.

Budżet konkursu wynosi aż 1,4 mld zł! Minimalna wartość projektu to 8 mln zł, a maksymalna – 140 mln zł. Trzeba zauważyć, że jest to jedna z nielicznych szans na uzyskanie bezzwrotnej dotacji na projekt inwestycyjny przez duże przedsiębiorstwo. 

W ramach wspomnianego naboru wspierane będą następujące rodzaje działań:

 • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowa inteligentnych fabryk (Smart factory),
 • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych i biznesowych, w tym do zarządzania tymi procesami,
 • wdrożenie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M),
 • wykorzystanie przemysłowego Internetu rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
 • wdrożenie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmury oraz sztucznej inteligencji,
 • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych.

Dla kogo?
Duże przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania
Do 50% kosztów projektu

Terminy składania wniosków
od 6 lipca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Zapraszamy do pobrania nagrania z bezpłatnegoWEBINARU o programie „Robotyzacja i cyfryzacja w dużych przedsiębiorstwach”.

POBIERZ NAGRANIA Z WEBINARU

 

NUTRITECH – innowacje w żywieniu

NUTRITECH jest krajowym programem, którego głównym założeniem jest zwiększenie dostępności do produktów żywnościowych lub przyczynienie się do zwiększenia dostępności technologii w zakresie prawidłowego żywienia.

Czas realizacji tych założeń określono na rok 2030 rok, także przez najbliższe lata możemy spodziewać się kolejnych cyklicznych naborów wniosków w tym programie – najbliższego jeszcze w tym roku.

Ostatnio ogłoszono wyniki pierwszego naboru, w ramach którego udało się nam pozyskać wspólnie z Klientami dofinansowanie na realizację ich projektów. Razem z FoodWell (marka Bakalland) i MLB Biotrade otrzymaliśmy kolejno 3 mln i 6,6 mln złotych dotacji

Jak przebiegała nasza współpraca? Zapraszamy do zapoznania się z case study dotyczącym projektu Bakalland i MLB Biotrade.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa – samodzielnie oraz konsorcja (składające się z maks. 3 przedsiębiorstw albo przedsiębiorstwa i jednostki naukowej)

Poziom dofinansowania
Intensywność dofinansowania uzależniona jest od wielkości firmy.

 • maksymalne dofinansowanie na badania przemysłowe: do 80%
 • maksymalne dofinansowanie eksperymentalnych prac rozwojowych: do 60%
 • maksymalne dofinansowanie prac przedwdrożeniowych: do 90%

Terminy składania wniosków
IV kwartał  2023 r.

Dowiedz się więcej o programie NUTRITECH

Kredyt Ekologiczny

W nowej perspektywie finansowej inwestycje ekologiczne przedsiębiorstw będą miały szanse na pozyskanie Kredytu Ekologicznego. Co ważne, pomimo swojej nazwy, ma on charakter bezzwrotnej dotacji. Ostatni nabór wniosków został już zakończony, niemniej jednak BGK zapowiedział nowy nabór od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r. Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania audytu efektywności energetycznej, warto już dzisiaj skonsultować swój pomysł i rozpocząć przygotowania.

Celem realizowanego projektu musi być zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwach. Kluczowa tu jest wartość 30%, bo o tyle minimalnie powinno się wykazać poprawę po realizacji projektu. Przykładami zadań, które można zrealizować w ramach programu Kredyt Ekologiczny, to: 

 • termomodernizacja budynku, 
 • izolacja instalacji, 
 • montaż pomp ciepła
 • wymiana urządzeń i instalacji w liniach technologicznych 
 • modernizacja oświetlenia. 
 • montaż instalacji fotowoltaicznych/OZE (jedynie jako element dodatkowy większego przedsięwzięcia ukierunkowanego na poprawę efektywności energetycznej)

Dla kogo?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz small i midcaps

Poziom dofinansowania
Do 70% kosztów projektu

Terminy składania wniosków
od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.

Dowiedz się więcej o programie Kredyt Ekologiczny

NEON dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKN Orlen zapowiedziało kolejny konkurs NEON III. Program polega na wsparciu przemysłu rafineryjno-petrochemicznego w kierunku rozwoju technologicznego przyczyniającego się do redukcji emisji CO2, tym samym doprowadzi do neutralności emisyjnej.

Celami konkursu jest również rozwój technik związanych z: pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy, gospodarką w obiegu zamkniętym lub rozwojem technologii opartych na sztucznej inteligencji.

Zdobyte dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, ale także na eksperymentalne prace rozwojowe. Jest to świetna okazja dla Twojej firmy, aby stać się liderem innowacyjności w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym.

Dla kogo?
Jednostki naukowe, przedsiębiorstwa i ich konsorcja.

Poziom dofinansowania
Dla jednostek naukowych do 100% kosztów projektu
Dla przedsiębiorstw zgodnie z pomocą publiczną

Terminy składania wniosków
Nabór został zapowiedziany w IV kwartale 2023 r.

Dowiedz się więcej o programie NEON

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Nieustannie trwa również nabór wniosków na dofinansowanie stanowiące wsparcie dla przemysłu energochłonnego od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jest to dofinansowanie udzielane w formie pożyczki preferencyjnej z premią. Możesz otrzymać 100% pożyczki na koszty kwalifikowalne w planowanej przez Ciebie inwestycji, mającej na celu zmniejszenie emisyjności energochłonnych procesów w Twoim przedsiębiorstwie.

W ramach tego programu możesz sfinansować przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie presji przemysłu na środowisko poprzez stosowanie niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, zmniejszenie ilości zużywanych surowców, czy stosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże, które posiadają tytuł prawny do instalacji energochłonnej.

Poziom dofinansowania
Premia, o której mowa w programie NFOŚiGW może wynieść do 40% wartości pożyczki, zmniejszającej kwotę do spłaty. Wysokość udzielonej pożyczki może wynieść od 5 MLN do 2 MLD zł.

Terminy składania wniosków
Nabór trwa do 22 grudnia 2023 r.

Dowiedz się więcej o programie NFOŚiGW