Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia otwiera nabór do inicjatywy „Wdrażanie innowacji przez MŚP”. Poznaj założenia programu, warunki, jakie należy spełnić, aby móc w nim aplikować, co można sfinansować oraz wysokość dofinansowania, o które możesz się starać.

Nabór do programu otwiera się 12 lipca, a zamyka się 5 sierpnia 2022.

Kto może aplikować?

Wdrażanie innowacji w MŚP skierowane jest do przedsiębiorców planujących wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów bądź procesów technologicznych, w szczególności tych powstałych w wyniku przeprowadzonych prac B+R. Aby aplikować, Twoje przedsiębiorstwo powinno:

  • posiadać status MŚP,
  • zamknąć jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
  • w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym zostanie złożony wniosek o dofinansowanie osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy PLN,
  • muszą należeć od co najmniej sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego,
  • projekt powinien zostać zrealizowany na terenie Makroregionu Polski Wschodniej.

Na co przeznaczysz dofinansowanie?

Wdrażanie innowacji w MŚP finansuje nabycie i wytworzenie środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, zakup usług doradczych oraz koszty uzyskania walidacji i obrony patentów.
Możemy zaliczyć do tego również koszty nabycia nieruchomości oraz nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie, na które możesz liczyć to od 1 do 10 milionów zł.

Nie jesteś przekonany, czy projekt Twojej firmy może starać się o tą dotację? Odpowiedz na 4 krótkie pytania, dzięki którym natychmiast otrzymasz odpowiedź.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę na dotację z programu Wdrażanie innowacji przez MŚP.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND

 

Wolisz porozmawiać? Umów bezpłatną konsultację lub zadzwoń i porozmawiajmy o Twoim rozwiązaniu. Dołożymy wszelkich starań, aby Twój projekt zakończył się sukcesem.