Nowa perspektywa unijna jeszcze nie wystartowała i wciąż czekamy na przyznanie funduszy Polsce co nie oznacza braku nowych naborów w 2022 roku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło nabór do programu Hydrostrateg na projekty związane z innowacjami dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej. Jakie warunki musisz spełnić, aby aplikować i na jakie dofinansowanie możesz liczyć?

Kto może aplikować? 

O dotację mogą ubiegać się konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne podmioty. NCBR wyznaczył 3 obszary tematyczne w ramach konkursu:

  • Woda w środowisku: Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.
  • Woda w mieście: Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej, retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.
  • Żegluga śródlądowa: Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

Na co przeznaczysz dofinansowanie?

Otrzymane dofinansowanie pokryje koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu, koszty podwykonawstwa, oraz koszty związane z zakupem aparatury badawczo-naukowej i własności niematerialnych i prawnych. Dotacja pokryje wydatki związane z budynkami i gruntami, oraz inne koszty operacyjne, na przykład sprzęt laboratoryjny czy koszty utrzymania linii technologicznych. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaznacza, że projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania, a badania podstawowe mogą być realizowane jedynie przez jednostkę naukową.

Poziom dofinansowania w programie Hydrostrateg

W programie Hydrostrateg ulokowano 200 mln zł. Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł, a maksymalna to aż 25 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 18 lipca i potrwa do 31 października 2022 roku.

Czy Twój projekt może starać się o to dofinansowanie? Możesz samodzielnie zweryfikować swój pomysł odpowiadając na 4 krótkie pytania.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę na dotację z programu Hydrostrateg.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND

 

Wolisz porozmawiać? Umów bezpłatną konsultację lub zadzwoń i porozmawiajmy o Twoim projekcie. Dołożymy wszelkich starań, aby Twój projekt otrzymał tę dotację.