W związku z ciągłym przesuwaniem terminu uruchomienia środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2021-2027, krajowym podmiotom coraz trudniej jest otrzymać dofinansowanie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju starając się wypełnić tę lukę, ogłosiło nabór wniosków
do programu NUTRITECH, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności produktów prozdrowotnych i rozwiązań w obszarze zdrowego żywienia. Jakie warunki musisz spełnić, aby zgłosić się do tego projektu oraz na jakie dofinansowanie możesz liczyć?

Kto może aplikować?

O pozyskanie dofinansowania mogą wnioskować przedsiębiorcy (samodzielnie lub w formie konsorcjum składającego się maksymalnie z trzech podmiotów), lub konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi tworzone z maksymalnie trzech podmiotów. Liderem konsorcjum
musi być przedsiębiorstwo.

Obszary tematyczne wyznaczone przez NCBR to:

  • Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi),
  • Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom,
  • Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia.

Zakres tematyczny nie obejmuje badań nad opracowaniem i stosowaniem suplementów diety.

Poziom dofinansowania w programie NUTRITECH

Na pierwszy nabór wniosków w programie NUTRITECH przewidziano alokację w wysokości 100 mln zł. Możesz wnioskować o dofinansowanie poziomie od 1 do 10 mln zł.

Na co przeznaczysz dofinansowanie?

Otrzymane dofinansowanie możesz przeznaczyć na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przygotowujące opracowane rozwiązania do wdrożenia na rynek. Zgłoszona innowacja musi znajdować się na TRL3. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dotacji. W ramach projektu możesz sfinansować wszelkie niezbędne wydatki związane z prowadzeniem prac B+R oraz prac przedwdrożeniowych. To wynagrodzenia, podwykonawstwo, aparatura badawcza, surowce, materiały, komponenty, odczynniki i koszty
pośrednie.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 6 lipca do 30 września 2022 roku.

Czy Twój projekt może starać się o to dofinansowanie w programie NUTRITECH? Możesz samodzielnie zweryfikować swój pomysł odpowiadając na 4 krótkie pytania.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę w programie Nutritech.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND

 

Wolisz porozmawiać? Umów bezpłatną konsultację lub zadzwoń i porozmawiajmy o Twoim projekcie. Dołożymy wszelkich starań, aby Twój projekt otrzymał dofinansowanie.