Kolejna edycja Szybkiej Ścieżki

Od 1 kwietnia 2019 przedsiębiorcy mogą aplikować o wsparcie w ramach kolejnej edycji konkursu Szybka Ścieżka, flagowego instrumentu wsparcia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. A jest o co walczyć – na przedsiębiorców w tym naborze czeka ponad miliard złotych.

Szybka Ścieżka jest wciąż numerem 1

Konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, Szybka Ścieżka ma szereg przewag nad innymi programami pomocy na rozwijanie innowacyjnych produktów czy usług. Wsparcie można uzyskać na projekty badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa i mające na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju. Proces badawczy może rozpocząć się już od wczesnych badań przemysłowych aż do osiągnięcia statusu zaawansowanych prac rozwojowych. Dodatkowo, dofinansowane mogą być również typowe prace przedwdrożeniowe już po zakończeniu badań np. testy, pozyskanie certyfikatu, czy ochrona patentowa wynalazku.

Poza tym, wsparcie mogą otrzymać zarówno małe, działające tylko lokalnie przedsiębiorstwa, jak i  podmioty wchodzące w skład koncernów o zasięgu globalnych. Wielkość przedsiębiorstwa ma wpływ jedynie na wysokość wsparcia. Małe podmioty mogą liczyć na wyższe dofinansowanie, nawet do 80% na prace badawcze we wczesnych etapach rozwoju, natomiast duże firmy mogą otrzymać dla takich badań do 65%.

Możliwe konsorcja

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju cały czas udoskonala zasady konkursu. Tegoroczny nabór zakłada nowy wariant projektów realizowanych w kooperacji (do trzech podmiotów) niezależnie odwielkości przedsiębiorstwa: konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum składające się z przedsiębiorstw/a i jednostki naukowej. Daje to duże możliwości wnioskodawcom: od teraz mały  przedsiębiorca bez wystarczającego zaplecza kadrowego czy infrastruktury badawczej może nawiązać współpracę z podmiotem o wyższym kapitale technologicznym i wspólnie startować po dofinansowanie. Z kolei duże przedsiębiorstwa, w których zdolność organizacyjna nie stanowi zwykle problemu, by dodatkowo podnieść szanse na dofinansowanie, mogą wykorzystać potencjał jednostek naukowych, z którymi często współpracują na co dzień.

Warto wiedzieć

  • termin naboru wniosków 1 kwietnia – 1 lipca 2019 r,
  • dofinansowanie pozyskają projekty mające na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju,
  • minimalna wartość projektu – 1 mln PLN w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP; 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów,
  • Pomoc dla wszystkich przedsiębiorstw: zarówno podmiotów sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorców, indywidualnie bądź w kooperacji – także z jednostką naukową,
  • Dofinansowanie można pozyskać na koszty całego procesu badawczego np. koszty wynagrodzeń pracowników, wydatki związane z infrastrukturą badawczą i produkcyjną, koszty zakupu surowców i materiałów, czy prac zleconych na zewnątrz,
  • Kolejny nabór wniosków 16 wrzesień – 16 grudzień 2019.