Status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadaje minister właściwy ds. gospodarki. Nadany jest tym przedsiębiorstwom, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe, niezależnie od ich wielkości i formy prawnej z wyjątkiem instytutów badawczych.

Czy moja firma na pewno prowadzi działania B+R?

To pytanie, które często zadają sobie przedsiębiorcy interesujący się uzyskaniem Statusu CBR. Na liście firm już będących Centrum Badawczo-Rozwojowym można znaleźć przedsiębiorstwa, które na pierwszy rzut oka wydają się nie mieć nic wspólnego z działaniami B+R, ale według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2020 r., co trzecie polskie przedsiębiorstwo prowadzi lub prowadziło prace B+R w ubiegłych latach, nie mając takiej świadomości.

Warunki otrzymania Statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego

Warunkiem otrzymania Statusu CBR jest oczywiście prowadzenie działań badawczo-rozwojowych, ale również osiąganie odpowiednich przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym. Przewiduje się dwa progi:

  • co najmniej 2,5 MLN PLN i mniej niż 5 MLN PLN przy minimalnym udziale przychodów ze sprzedaży wytworzonych usług B+R na poziomie 70%,
  • co najmniej 5 MLN PLN przy minimalnym udziale przychodów ze sprzedaży wytworzonych usług B+R na poziomie 20%.

Jak widać, lista warunków nie jest wymagająca. Jakie realne korzyści przynosi przedsiębiorstwu posiadanie statusu CBR?

Obniż podatki, skorzystaj z ulgi odliczeniowej i rozszerz katalog kosztów kwalifikowanych

Korzyści płynące z posiadania Statusu CBR mogą mieć wymierny wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Zwróćmy szczególną uwagę na korzyści podatkowe, do których możemy zaliczyć:

  • ulgę odliczeniową, czyli możliwość odpisania od podstawy opodatkowania do 200% kosztów kwalifikowanych, które poniosłeś na działalność B+R,
  • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych w stosunku do pozostałych przedsiębiorstw,
  • zwolnienie podatków od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego w części biorącej udział w działalności B+R.

Przyjrzyjmy się więc samej uldze odliczeniowej, aby przekonać się, o jakich oszczędnościach mówimy. Jeżeli przedsiębiorstwo rocznie ponosi milion zł kosztów kwalifikowanych działalności B+R, to od podstawy opodatkowania może odliczyć dwa miliony. Przy podstawowym podatku CIT oszczędność wyniesie 380 tys. zł, a to nie wszystko, co posiadanie Statusu CBR oferuje przedsiębiorcy.

Poza obniżeniem podatków, przedsiębiorstwa posiadające Status CBR mają ułatwiony dostęp do zewnętrznego finansowania. W minionej już perspektywie finansowej wyznaczono część środków przeznaczonych specjalnie na rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowych. W zbliżającej się perspektywie (FENG) również zaplanowano takie działania.

To, czego nie da się policzyć to korzyści wizerunkowe. Minister właściwy ds. gospodarki przyznając Status CBR, podkreśla i potwierdza wysoką jakość działań firmy. To instytucjonalne potwierdzenie mówiące o tym, że dane przedsiębiorstwo uzupełnia Narodowy System Innowacji i jest pewnym partnerem biznesowym.