Pomoc de minimis to termin coraz cześciej spotykany w przestrzeni publicznej. Co warto o niej wiedzieć? Na pewno to, że udzielana jest w formie wsparcia przy okazji szkoleń, pożyczek preferencyjnych lub ulg. W rozporządzeniu Komisji Europejskiej regulowane są formy jej udzielania oraz limity. Pomoc de minimis jest wsparciem o stosunkowo niskiej wartości, a otrzymanie jej nie powinno zakłócać obszaru konkurencji ani skutkować zachwianiem równowagi handlowej między państwami członkowskimi. Właśnie dlatego poziom otrzymania pomocy de minimis jest limitowany.

Pomoc de minimis – jej limity oraz na co jest przyznawana

Jednemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu 3 lat przysługuje wsparcie o wysokości:

 • 200 tys. EUR brutto – dla firm, które nie są wyłączone z uzyskaniapomocy de minimis i nie obejmuje ich limit opisany poniżej,
 • 100 tys. EUR brutto – dla firm z sektora drogowego transportu towarów.

Pomoc de minimis udzielana jest w różnych formach jako bezzwrotna pomoc finansowa na ponoszenie wydatków związanych z:

 • prowadzeniem prac przedwdrożeniowych – często stanowią element projektów badawczych lub inwestycyjnych,
 • niewielkimi inwestycjami w przedsiębiorstwie,
 • korzystaniem z usług doradczych – przykładem jest konkurs Granty na Eurogranty,
 • korzystaniem z usług wzorniczych – w ramach konkursu Design dla przedsiębiorców,
 • prowadzeniem specjalistycznych szkoleń dla pracowników,
 • otrzymaniem zwolnień podatkowych,
 • zaksięgowaniem jednorazowej amortyzacji,
 • przyznaniem pożyczek czy kredytów preferencyjnych,
 • umorzeniem odsetek ZUS i innych.

Jeżeli właśnie zacząłeś się zastanawiać, czy Twoja firma otrzymała wsparcie w formie pomocy de minimis, sprawdź poniżej, jak możesz to zweryfikować.

Jak zweryfikować otrzymaną pomoc de minimis – baza SUDOP

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z pomocą bazy SUDOP możesz wprowadzić dane swojego przedsiębiorstwa i zweryfikować otrzymaną dotychczas pomoc.

Co do zasady, każdy podmiot z niej korzystający, powinien otrzymać zaświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis. Z doświadczenia wiemy, że dla pewności warto zweryfikować dane na podstawie bazy www. Dlaczego? ponieważ niektóre formy wsparcia, szczególnie konkursy o dofinansowanie niewielkich projektów do wartości 500 tys. PLN jak Bon na Innowacje czy konkurs Design dla przedsiębiorców, dają możliwość wsparcia jedynie w formie pomocy de minimis – warto więc wiedzieć jaki limit został już wykorzystany przez Twoją firmę w okresie 3 lat.

Równie istotne według przepisów unijnych dotyczących limitu pomocy de minimis jest to, że jest on wyliczany dla danego przedsiębiorstwa wraz z uwzględnieniem wykorzystanej pomocy przez podmioty z nim powiązane oraz partnerskie. Co to oznacza w praktyce?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i posiadasz powyżej 50% udziałów w odrębnej spółce, to oba podmioty są powiązane – limit pomocy de minimis będzie się sumował. Aby ustalić jaki limit przysługuje Twojej firmie, zalecamy dokonać analizy powiązań przedsiębiorstw. Powiązania te bywają skomplikowane, więc aby przeprowadzić dokładną analizę, zajrzyj do instrukcji Określenia Statusu Mikro Małego lub Średniego Przedsiębiorcy (MŚP). Możesz również zlecić taką usługę naszemu zespołowi ekspertów – dokonamy dogłębnej analizy specjalnie dla Twojej firmy.