Twój produkt jest innowacyjny i ma potencjał, by zaistnieć na rynku krajowym i światowym?

PARP i NCBR przygotowały nową edycję konkursu promującego innowacyjne technologie opracowane w Polsce. Przedsiębiorcy będą rywalizować o nagrody w wysokości nawet 100 tys. zł. Aż 600 tys. zł czeka na zwycięzców kolejnej edycji konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem konkursu jest popularyzacja innowacyjnych (czyli wprowadzających do praktyki gospodarczej nowych lub znacząco ulepszonych) rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie poprzez wyłonienie najbardziej innowacyjnych produktów, które mają potencjał, aby zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym, określanych mianem Polski Produkt Przyszłości. Pod uwagę brane są wyłącznie innowacje produktowe (wyroby) i procesowe (technologie).

Dotychczasowi zwycięzcy i laureaci realizują ambitne projekty, wyznaczają trendy i udowadniają, że proces badawczy może zakończyć się sukcesem w postaci komercjalizacji. Przyznawany w konkursie od 23 lat tytuł „Polski Produkt Przyszłości” to oprócz nagród finansowych narzędzie promocyjne dla przedsiębiorców.

Konkurs cieszy się rosnącym zainteresowaniem – do udziału w 22-ej edycji zgłoszono aż 96 projektów, o 24 więcej niż rok wcześniej. Wśród nagrodzonych projektów w poprzedniej edycji konkursu znalazły się projekty z obszaru medycyny, chemii, elektroniki czy biotechnologii. Były to m.in. proteza ucha środkowego o działaniu bakteriobójczym, fotowoltaiczna szyba z warstwą na bazie kropek kwantowych wspomagająca klimatyzację i ograniczająca nagrzewanie pomieszczeń, zielona sadza pozyskiwana ze zużytych opon, inteligentny stetoskop czy produkt stymulujący odporność roślin. Różnorodność zwycięskich produktów pokazuje, że innowacyjne podejście jest pożądane niemal w każdej dziedzinie życia. W całej historii konkursu zgłoszono ponad 1000 innowacyjnych projektów z różnych branż gospodarki.

Jakie projekty można zgłosić?

Konkurs prowadzony jest z myślą o projektach, które osiągnęły już pewien stopień zaawansowania. Do konkursu można zgłosić innowacyjne produkty (wyrób lub technologię):

 • doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony), lub
 • wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego.

Uczestnikowi muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe, patentowe lub inne prawa własności intelektualnej dotyczące zgłaszanego produktu. W konkursie mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidualnie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Jakie nagrody czekają?

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:

 • Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,
 • Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,
 • Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową – 100 tys. PLN wynosi nagroda główna a 25 tys. PLN wyróżnienie. Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:

 • Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
 • Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
 • Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.
Jak wygląda ocena wniosków?

Ocena jest dwuetapowa i obejmuje:

1) ocenę przeprowadzaną przez Ekspertów oraz
2) ocenę przeprowadzaną przez Kapitułę Konkursu.

Pierwszy etap oceny jest dokonywany niezależnie przez co najmniej dwóch Ekspertów. Oceną końcową w każdym z kryteriów jest zgodna ocena dwóch oceniających. W przypadku rozbieżności w ocenie danego kryterium wniosek konkursowy kierowany jest do oceny trzeciego oceniającego (tylko w zakresie kryterium, co do oceny którego nastąpiła rozbieżność w ocenie dwóch oceniających), który rozstrzyga, która z dwóch ocen jest właściwa. W takim przypadku oceną końcową danego kryterium jest ocena trzeciego oceniającego.

Drugi etap oceny jest dokonywany przez Kapitułę Konkursu. Członkowie Kapituły Konkursu powoływani są spośród przedstawicieli następujących podmiotów:

 1. Kancelarii Prezydenta RP;
 2. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 3. Ministerstwa Rozwoju;
 4. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 5. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 6. Urzędu Patentowego RP;
 7. organizacji lub stowarzyszeń działających na rzecz przedsiębiorczości współpracujących z PARP.

Projekty można zgłaszać tylkodo 29 października.

Więcej informacji: strona konkursu.