Zgodnie z zapowiedzią, ogłoszono 7 lutego 2023 r. ogłoszono pierwsze nabory w ramach działania Ścieżka SMART programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Planujesz prace B+R? Mamy już dla Ciebie wszystkie szczegóły niezbędne do przygotowania i złożenia wniosków o dofinansowanie. Zapraszamy do kontaktu.

Terminy naboru Ścieżka SMART

Termin pierwszych naborów Ścieżki SMART znany był już wcześniej i jest to 12 kwietnia 2023 r. Jeśli jednak złożoność Twojego projektu wymaga dłuższych przygotowań – nie martw się – 13 kwietnia uruchamiany jest kolejny nabór, który potrwa do 15 czerwca. Oprócz powyższych możemy liczyć również na nabory jesienne i dedykowane konsorcjom i projektom dotyczącym dostępności.

Dobierzemy odpowiedni termin do zakresu Twoich planów tak, aby przygotować jak najlepszy projekt.

Gdzie szukać szczegółowych informacji o Ścieżce SMART?

Temat Ścieżki SMART i możliwości, jakie daje ona przedsiębiorcom zgłębiamy od początku prac instytucji nad dokumentacją do tego działania.

W grudniu przeprowadziliśmy webinar, w którym omówiliśmy założenia całego programu FENG (2021-2027). To doskonałe omówienie poszczególnych modułów Ścieżki SMART.

Bardziej szczegółowo omówiliśmy również kryteria Ścieżki SMART oraz tematykę dotacji warunkowej. Śledząc naszą stronę internetową, w każdym tygodniu masz szansę na poznanie nowych treści dotyczących tego działania. Aby dowiedzieć się więcej, pobierz również nagranie z bezpłatnego webinaru o Ścieżce SMART.