Ostatni konkurs o dotację na utworzenie lub rozwój własnego centrum badawczo-rozwojowego

W lipcu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło ostatni w tym roku konkurs o dotację na utworzenie lub rozwój własnego centrum badawczo-rozwojowego. Dofinansowaniem objąć można m.in. nabycie lub leasing nieruchomości, koszty prac budowlanych, zakup sprzętu czy własności niematerialnych i prawnych.

POIR 2.1 w telegraficznym skrócie

Z powodu szerokiego katalogu kosztów kwalifikowanych konkurs 2.1 POIR – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niezmiennie cieszy się bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Stworzona infrastruktura B+R ma służyć przedsiębiorcy do realizacji prac badawczych w perspektywie kilku kolejnych lat. Wsparcie dostępne jest dla firm dużych, małych i średnich – ma formę bezzwrotnej dotacji, a jego wysokość w zależności od wielkości firmy czy też lokalizacji może wynieść na część inwestycyjną do 70% wartości kosztów kwalifikowanych.

Infrastruktura B+R rozumiana jest jako całość zasobów przedsiębiorstwa, służących do prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnych produktów i procesów. Projekty wspierane w ramach PO IR 2.1 mają charakter inwestycyjny, pozwalają na m.in. na nabywanie robót i materiałów budowlanych oraz zakup środków trwałych. Wnioskodawca, w zamian za otrzymane wsparcie, zobowiązuje się do prowadzenia prac B+R według przedstawionej we wniosku o dofinansowanie agendy badawczej.

Projekty z rodzaju PO IR 2.1 stanowią dobre uzupełnienie lub punkt wyjścia dla realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Możliwe jest w ten sposób łączenie dofinansowania ze środków UE na budowę laboratorium lub działu B+R ze wsparciem bieżącej działalności tego typu jednostki, poprzez finansowanie wynagrodzeń kadry B+R lub surowców i materiałów wykorzystywanych do prowadzenia badań.

Kwalifikowane koszty projektu

 • nabycie lub leasing nieruchomości (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych),
 •  roboty i materiały budowlane,
 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne.

Dotacja nie tylko na sprzęt laboratoryjny

Dofinansowanie może objąć także koszty związane z budową lub adaptacją obiektu, który będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzenia prac B+R. Lista nabywanych urządzeń może obejmować maszyny służące do wytwarzania prototypowych partii nowych produktów.

Przykładowo – jeśli przedsiębiorstwo działa w branży budowy konstrukcji stalowych, to na wyposażeniu centrum badawczo-rozwojowego mogą znaleźć się maszyny w rodzaju:

 • giętarki,
 • frezarki,
 • robota spawalniczego.

Firmy z sektora spożywczego mogą sfinansować zakup urządzeń takich jak np.:

 • mikser do mieszania mąk i przygotowywania mieszanek piekarniczych,
 • wałkownica stołowa do ciast,
 • bagieciarka,
 • piec obrotowy,
 • komora fermentacyjna.

Z kolei firmy z branży medycznej mogą sfinansować zakup urządzeń takich jak np.:

 • autoklaw,
 • liofilizator przemysłowy,
 • suszarka rozpyłowa np. w skali półtechnicznej,
 • prasa rotacyjna,
 • bioreaktor,
 • clean room.

Niewykorzystany budżet konkursu

W ostatnim naborze wniosków, który miał miejsce w kwietniu 2019 r. złożono 91 wniosków o dofinansowanie, z czego dotację otrzymało 41 firm. Z planowanych do wydania 400 mln PLN Ministerstwo rozdysponowało 277 mln PLN (70% budżetu). Ogłoszona właśnie kolejna edycja konkursu wynika najprawdopodobniej z „nadwyżki pieniędzy” które znajdują się w budżecie Ministerstwa. Nieznany jest jeszcze harmonogram naboru wniosków w 2020 roku, jednak należy domniemywać, że ogłoszony właśnie konkurs POIR 2.1  będzie ostatnim w tej perspektywie finansowej.

 • Termin naboru wniosków: od 26 września do 14 października 2019 r.
 • Budżet konkursu: 350 mln PLN
 • Poziom dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych

Jedyny konkurs inwestycyjny dla dużych przedsiębiorstw

Warto zauważyć, że jest to szczególny konkurs dla dużych przedsiębiorców, którzy nie posiadają statusu MŚP. W obecnej perspektywie finansowej duzi przedsiębiorcy zostali wykluczeni ze wsparcia dotacyjnego na projekty typowo inwestycyjne. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest właśnie konkurs POIR 2.1 – wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.