W związku z ciągłym przesuwaniem terminu uruchomienia środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2021-2027, coraz trudniej jest otrzymać krajowym podmiotom dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju starając się wypełnić tę lukę, ogłosiło nabór wniosków do programu NUTRITECH, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności produktów prozdrowotnych i rozwiązań w obszarze zdrowego żywienia.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 6 lipca do 30 września 2022 roku.

Jakiego typu działania wspiera program NUTRITECH?

W ramach ogłoszonego konkursu możesz otrzymać dofinansowanie na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych w zakresie niżej wskazanych obszarów tematycznych:

Rozwój rozwiązań wykorzystujących nutrigenomikę i biomedycynę do walki z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi

Obszar uprawnia do realizacji działań, których efektem będzie wdrożenie opracowanych rozwiązań zmniejszających ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych. Mogą to być działania w zakresie kształtowania rozwiązań i narzędzi dietetycznych opierających się na badaniach biomedycznych, które pozwolą na redukcję ryzyka zapadnięcia na choroby dietozależne, czy też działania dotyczące opracowania planów żywieniowych umożliwiających leczenie chorób dietozależnych.

Rozwój rozwiązań w zakresie wykorzystywania żywności w leczeniu i zapobieganiu chorobom

Zakres tematyczny umożliwia realizację projektów dążących do wypracowania rozwiązań żywieniowych pozwalających na walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi. Mogą to być działania, których efektem będą technologie i rozwiązania umożliwiające zapobieganie i leczenie chorób dietozależnych, jak np. produkty prozdrowotne oparte na kompozycji bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego o korzystnym wpływie na profilaktykę chorób.

Rozwój rozwiązań technologicznych i gospodarczych w sferze prawidłowego żywienia

W ramach niniejszego obszaru możliwe jest opracowanie technologii do produkcji i przetwórstwa żywności prozdrowotnej, która będzie jednocześnie dostępna cenowo. Obszar tematyczny uprawnia do pozyskania dotacji na rozwiązania umożliwiające m.in.: ograniczanie skali wykorzystania substancji szkodliwych w procesach wytwórczych, weryfikację pochodzenia żywności ekologicznej, produkcję zdrowej żywności w obiegu zamkniętym, czy też wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł białka.

Zakres przedmiotowy trzech powyższych obszarów nie obejmuje realizacji prac dotyczących rozwoju suplementów diety.

Program NUTRITECH pozwala na rozwój technologii i rozwiązań zarówno dopiero kształtujących się, jak i tych znajdujących się już na późniejszym etapie rozwoju. Obligatoryjną fazą projektu jest realizacja prac rozwojowych, a cały proces realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 48 miesięcy.

Kto może aplikować o środki?

W regulaminie konkursu określono, że o pozyskanie dofinansowania mogą wnioskować:

  • przedsiębiorcy (samodzielnie lub w formie konsorcjum składającego się maksymalnie z trzech podmiotów),
  • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi tworzone z maksymalnie trzech podmiotów (z tym zastrzeżeniem, że liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo).

Udział jednostek naukowych w kosztach kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50%.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę w programie Nutritech.

 

SPRAWDŹ W 40 SEKUND

 

Na jakie warunki finansowania mogę liczyć?

Na pierwszy nabór wniosków w programie NUTRITECH przewidziano alokację w wysokości 100 mln zł. Wartości graniczne dla kosztów kwalifikowalnych projektu zostały określone na poziomie od 1 mln zł do 10 mln zł.

Intensywność wsparcia finansowego dla twojej firmy wynika z rozporządzenia MNiSW w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem NCBR i przedstawia się następująco:

Przedsiębiorstwa małe/mikro:

70% na badania przemysłowe, 45% na prace rozwojowe, 90%*/50%** na prace przedwdrożeniowe.

Przedsiębiorstwa średnie:

60% na badania przemysłowe, 35% na prace rozwojowe, 90%*/50%** na prace przedwdrożeniowe.

Przedsiębiorstwa duże:

50% na badania przemysłowe, 25% na prace rozwojowe, 90%* na prace przedwdrożeniowe.

Możesz aplikować o premię do intensywności dofinansowania na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych w wysokości dodatkowych 10-15% w przypadku szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu.

*Wsparcie wdrożenia opracowanych rozwiązań możesz sfinansować z pomocy de minimis, której limit dla okresu trzyletniego dla jednego podmiotu wynosi 200 tys. euro.

**Możesz skorzystać również z pomocy publicznej na pokrycie kosztów usług doradczych.

Intensywność dofinansowania działalności niegospodarczej jednostek naukowych wynosi 100%.

Podsumowanie

Program rządowy NUTRITECH kierowany jest do podmiotów planujących rozwój, a następnie wdrożenie opracowanych rozwiązań i technologii w zakresie prawidłowego żywienia. Stanowi on szansę dla tych wnioskodawców, którzy uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju dążą do opracowania i wdrożenia produktów prozdrowotnych lub też udoskonalają same procesy produkcji żywności. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dąży więc do wsparcia tych projektów, które najefektywniej przyczynią się do wzrostu dystrybucji żywności prozdrowotnej na krajowym rynku.

Szczegółowe informacje na temat samego programu i procesu aplikowania o środki znajdziesz tutaj.

W InnovaTree oferujemy państwu profesjonalną pomoc oraz stałą współpracę poprzez pozyskiwanie dotacji unijnych, oraz ich kompleksowe rozliczanie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, zarządzaniu projektami oraz w kompleksowej obsłudze firm, co potwierdzają pozytywne opinie naszych klientów.

Przejdź do zakładki Case Study, aby sprawdzić projekty, na które pozyskaliśmy dotację.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę w programie Nutritech.

 

SPRAWDŹ W 40 SEKUND