Prace B+R w branży medycznej

Agencja Badań Medycznych przeznaczyła 100 MLN PLN na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w branży medycznej. Aplikować o dotację mogą producenci wyrobów medycznych. Aplikować mogą przedsiębiorstwa MŚP, duże oraz konsorcja (złożone maks. z 4 podmiotów), prowadzące badania naukowe oraz prace rozwojowe. Dofinansowanie, które można otrzymać, przeznaczysz na badania podstawowe, przemysłowe oraz prace rozwojowe. Firmy posiadające status MŚP mogą liczyć również na sfinansowanie usług doradczych.

Więcej informacji o tej dotacji znajdziesz tutaj.

EUREKA Danube Call

Konkursy w ramach programu Eureka pozwalają na finansowanie prac badawczo-rozwojowych od niskich poziomów gotowości technologicznej, aż do etapu gotowości wdrożeniowej. Celem Eureki jest budowanie międzynarodowej współpracy pomiędzy firmami zajmującymi się działalnością B+R. Dotacje otrzymane w ramach konkursów z tego programu można przeznaczyć na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. W wyniku inicjatywy Państw zrzeszonych w ramach programu Eureka ogłoszono nabór do konkursu Eureka Danube Call. Alokacja to 5 MLN PLN, a dofinansowanie, które może otrzymać aplikujące przedsiębiorstwo MŚP to nawet 750 tys. PLN.

Więcej informacji o tej dotacji znajdziesz tutaj.

Internacjonalizacja MŚP

To dofinansowanie z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność w województwach: warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podlaskim, podkarpackim lub lubelskim. To dotacja dla firm, które chcą wprowadzić swój produkt na rynek zagraniczny lub już na nim istnieją, ale biorą pod uwagę kolejne kraje i rynki, na których chcą zaistnieć. Alokacja w tym konkursie to 50 MLN PLN, a maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać to 900 tys. zł.

Więcej informacji o tej dotacji znajdziesz tutaj.

BRIK II

To inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i PKP PLK. O dotację mogą starać się konsorcja naukowo-przemysłowe zbudowane z maksymalnie 5 podmiotów. Budżet przeznaczony na ten konkurs to 50 MLN PLN, a wysokość przyznanego dofinansowania zależy od statusu przedsiębiorstwa oraz kategorii prac w ramach projektu. Dotacja obejmuje projekty o tematyce Bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Rozwoju efektywności energetycznej, Rozwoju rozwiązań ekologicznych lub Usprawnienia procesu diagnostyki.

Więcej informacji o tej dotacji znajdziesz tutaj.