Rozpoczął się nowy miesiąc – spójrz jakie dofinansowania najbardziej przykuwają uwagę przedsiębiorców we wrześniu 2021 roku.

Bony na cyfryzację

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 6 września ogłosiła szeroko promowany konkurs, w którym przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na usługę programistyczną lub zakup gotowego oprogramowania, dzięki któremu do działalności firmy wprowadzona zostanie innowacja procesowa. Innowacja powinna zwiększać odporność przedsiębiorstwa na przyszłe kryzysy związane z występowaniem pandemii. Z dotacji sfinansujesz również zakup środków trwałych lub wdrażanie usług związanych z cyfryzacją. Składanie wniosków w tym konkursie trwa od 20 września do 20 października.

Nowe technologie w zakresie energii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs przeznaczony dla wszystkich sektorów przedsiębiorstw, polegający na zgłoszeniu innowacji, dzięki którym Polska osiągnie neutralność klimatyczną. Dofinansowanie zostanie przyznane projektom, które podniosą bezpieczeństwo energetyczne Polski, a celami szczegółowymi konkursu objęte zostały takie obszary jak potencjał przemysłu energetyki odnawialnej, rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej i obniżenie emisyjności energetyki dzięki surowcom biodegradowalnym. Nabór wniosków rozpoczął się 1 września i trwa do 31 listopada.

Dokładne informacje dotyczące tego konkursu znajdziesz tutaj.

Ochrona własności intelektualnej

Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa mogą wziąć udział w programie Urzędu Patentowego pod nazwą Własność intelektualna w Twojej firmie. Dzięki analizie modelu biznesowego Twojego przedsiębiorstwa otrzymasz raport z rekomendowaną strategią ochrony własności intelektualnej. Podpowie Ci, jakie prawa własności intelektualnej powinieneś zgłaszać do Urzędu Patentowego, oraz jak zaplanować strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Budżet w tym programie wynosi ponad 4,5 mln PLN. Firmy mikro mogą otrzymać do 95% wsparcia wartości usługi, natomiast przedsiębiorstwa małe i średnie do 90%.

EIC Accelerator – Horyzont Europa

Program Komisji Europejskiej Horyzont Europa to dofinansowanie przełomowych badań i innowacji. Jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, oraz “small mid-cap” (zatrudnieni: do 500 osób). Innowacje produktowe, procesowe lub usługowe powinny być na 5. lub 6. poziomie gotowości technologicznej. Przewidziano dwa terminy składania wniosków – pierwszy (dla projektów ze wszystkich branż) do 16.06.21r., drugi (branże: zdrowie, zielone technologie, rozwiązania cyfrowe) do 06.10.21r.

Dokładne informacje dotyczące EIC Accelerator znajdziesz tutaj.

Rozwój start-upów

Konkurs rozwój start-upów to 140 mln złotych dla spółek technologicznych. Program Polska Wschodnia (poddziałania 1.1.2) pozwala ubiegać się o wsparcie przedsiębiorcom, którzy zakończyli program szkoleń dla start-upów. To dotacja dla firm z województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Z dotacji pokryjesz usługi doradcze i eksperckie powiązane z rozwojem modelu biznesowego oraz zakup środków trwałych i wynagrodzenia pracowników. Nabór wniosków jest otwarty do 30 grudnia.