Rozpoczął się nowy miesiąc – spójrz jakie dofinansowania najbardziej przykuwają uwagę przedsiębiorców w październiku 2021 roku.

Polskie Mosty Technologiczne

Dzięki tej dotacji Polskie firmy będą miały możliwość wprowadzić swoje produkty na rynki zagraniczne. Pomoże im w tym dotacja z poddziałania 3.3.1 programu Inteligentny Rozwój – Polskie Mosty Technologiczne. Wartość tego konkursu to 180 tys. PLN. Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) wesprze polskich przedsiębiorców, którzy będą spełniać kryteria oceny projektów, a co za tym idzie ich produkty lub usługi będą innowacyjne, oraz pomoże im stworzyć strategię ekspansji na rynek zagraniczny. W związku z możliwością zaistnienia firmy na rynku w Chinach lub Singapurze, przedsiębiorstwo starające się o dotację w Polskich Mostach Technologicznych musi zwrócić uwagę na: przygotowanie firmy do zaistnienia na innych rynkach niż polski, zadbać o kanał sprzedaży oraz sprawdzić konkurencyjność i rynek potencjalnych klientów. W tym konkursie nie potrzebujesz wkładu własnego – PAIH wesprze 100% wartości Twojego projektu.

Gospostrateg

Twoja firma prowadzi prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe? Może przeprowadza badania przemysłowe? W tym miesiącu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przewiduje dofinansowanie na projekty stworzone we współpracy przedsiębiorców z naukowcami – przeznaczył na to 20 MLN PLN. Dzięki tej dotacji, możesz sfinansować projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak: fotowoltaika, energetyka morska lub wiatrowa. Wartość kosztów kwalifikowanych tego programu to 10 MLN PLN. Wnioski do konkursu Gospostrateg możesz złożyć do 27.10.2021 roku.

Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych

Ten zamykający kończącą się już perspektywę finansową konkurs, pozwala przedsiębiorcom prowadzącym działalność związaną z produkcją pasz niemodyfikowanych genetycznie uzyskać dotację rzędu 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Udział w nim mogą wziąć także firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, zajmujące się hurtową sprzedażą ziół bądź ich przetwarzaniem. Dzięki otrzymanej dotacji będziesz mógł sfinansować koszty budowy/modernizacji budynków lub kupić maszyny/urządzenia do przetwarzania i magazynowania wytwarzanej żywności. Konkurs jest organizowany z poddziałania 4.2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Internacjonalizacja MŚP

To konkurs z działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Skierowany do firm, które chcą ekspansji na rynki zagraniczne oraz znajdują się na terenie województwa: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego (Polska Wschodnia). Możesz liczyć na wsparcie w wysokości 800 tys. PLN, dzięki któremu sfinansujesz usługi powiązane z ekspansją na rynek zagraniczny lub koszty udziału w międzynarodowych targach. Na złożenie wniosku masz czas od 18 października do 22 grudnia 2021 roku.