Dowiedz się jakie dofinansowania najbardziej przykuwają uwagę przedsiębiorców w marcu 2022 roku.

EIC Pathfinder

EIC Pathfinder finansuje przełomowe badania naukowe i technologiczne. Przedsiębiorcy mogą starać się o dotację na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, które finalnie doprowadzą do przełomu technologicznego. Granty zostaną przyznane projektom o wartości od 3 do 4 MLN EUR. Całkowity budżet konkursu to 350 MLN EUR.

Wszystkie informacje o dotacji EIC Pathfinder znajdziesz tutaj.

EUREKA

Eureka to program, który ma na celu propagowanie międzynarodowej współpracy przedsiębiorców. Zrzesza w sobie 45 państw, które mogą starać się o dotację na realizację projektów badawczo-rozwojowych od niskich poziomów gotowości technologicznej, w wyniku których opracują nowy proces, produkt lub usługę. Projekty składane w Polsce mogą liczyć na 80%/75% dofinansowania dla fazy badawczej oraz 60%/50% dla fazy rozwojowej. Każdy kraj uczestniczący w inicjatywie ustala własne zasady i warunki dla grantu.

Zarejestruj się na bezpłatny webinar, podczas którego szczegółowo opowiemy o konkursie Eureka Innovative SMEs.

Wszystkie informacje o programie EUREKA znajdziesz tutaj.

Inwestycje w OZE

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków (runda II) w ramach działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (2014-2020).

Runda II jest otwarta na projekty dotyczące głębokiej termomodernizacji budynków i lokali, mającej na celu poprawę efektywności energetycznej. Możliwa jest także przebudowa instalacji produkcji energii z OZE. Środki przeznaczone na ten program to 94 MLN PLN.

NEON PKN Orlen i NCBR

Program grantowy New Orlen, inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PKN Orlen przeznaczy 200 MLN PLN na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. Program skierowany jest do konsorcjów jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych, a najlepsze rozwiązania zostaną zastosowane w działalności koncernu PKN Orlen. Edycje, do których będzie można składać projekty w tym roku, będą dotyczyły obszarów takich jak „Biomasa” i „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, a w kolejnym roku będą to obszary dotyczące „Dekarbonizacji” i „Przemysłu 4.0”.

Pierwszy nabór wniosków do konkursu NEON odbędzie się w marcu 2022 r.

Gospostrateg VIII na badania przedwdrożeniowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod koniec tego miesiąca uruchomi nabór do programu Gospostrateg. Alokacja programu to 10 MLN PLN. Konkurs jest otwarty na konsorcja złożone z fundacji, stowarzyszeń, jednostek naukowych oraz spółek prawa handlowego. To dofinansowanie, które można przeznaczyć na badania podstawowe i przemysłowe oraz prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe, będące obowiązkowymi w projekcie. Celem konkursu jest wyłonienie wykonawców do projektu zamawianego. Nabór wniosków rozpocznie się 29 marca.

Nowe technologie w zakresie energii (konkurs II)

Nowe technologie w zakresie energii (konkurs II) ma wyznaczone 6 obszarów tematycznych, w które składany projekt musi się wpisywać. Drugi nabór obejmuje przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe ujęte w 1., 5. i 6. obszarze. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z maksymalnie 3 podmiotów (przedsiębiorstwa i jednostki naukowe). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło na ten konkurs 393 MLN PLN.

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego konkursu znajdziesz w poniższym wideo: