Internacjonalizacja MŚP

Jeżeli masz w planach wprowadzenie swojego produktu na nowy rynek zagraniczny, możesz starać się o grant w tym konkursie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości daje taką możliwość firmom (MŚP), które prowadzą działalność na terenie jednego z wymienionych województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie lub lubelskie. PARP przeznaczył na ten cel 50 MLN PLN, a przedsiębiorcy składający projekty mogą liczyć na dofinansowanie w postaci 900 tys. zł. Nabór wniosków rozpoczął się 05.05.22 r., a zamknięcie naboru ma nastąpić 29.06.22 roku.

Wszystkie informacje o Internacjonalizacji MŚP znajdziesz tutaj.

Agencja Badań Medycznych – konkursy ABM

To dotacja, o którą mogą starać się przedsiębiorstwa MŚP, duże oraz konsorcja. Agencja Badań Medycznych przeznaczyła 100 MLN PLN na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych wyrobów medycznych. Przedsiębiorcy mają szansę na dofinansowanie badań podstawowych, przemysłowych oraz prac rozwojowych. Projekty składane do konkursów ABM mogą być na różnych etapach rozwoju. Wnioski w konkursie ABM/2022/2 można składać do 30.06.22 r.

Więcej o konkursach Agencji Badań Medycznych przeczytasz tutaj.

EIC Pathfinder (Horyzont Europa)

EIC Pathfinder to jeden z konkursów opracowanych przez European Innovation Council. Finansuje prace badawczo-rozwojowe na wczesnym etapie rozwoju, Obejmuje dwa nabory:

  • Pathfinder Open – wsparcie dla badań naukowych i technologicznych (TRL 1-4) w dowolnej dziedzinie technologii z budżetem 3 MLN EUR,
  • Pathfinder Challenges – rozwój obiecujących kierunków badawczych na poziomie TRL 2-4, z budżetem w postaci 4 MLN EUR.

Z uwagi na wysoki poziom ryzyka składanych projektów, wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych. Nabór do Pathfinder Open rozpoczął się 04.05.22 r., a Pathfinder Challenges otwiera się 19.10.22 r.

Wszystkie informacje o tej dotacji znajdziesz tutaj.

EIC Accelerator (Horyzont Europa)

Nabór wniosków z programu EIC Accelerator nadal trwa. Przedsiębiorcy mogą złożyć swój wniosek w kolejnych już naborach, czyli do 15 czerwca lub do 15 października 2022 roku. Konkurs ten zapewnia wsparcie dla innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Dotacja pokrywa 70% kosztów kwalifikowanych, a dzięki wsparciu equity na poziomie 15 MLN EUR istnieje możliwość pokrycia wszystkich kosztów związanych z wdrożeniem produktu, technologii lub rozwiązania na rynek.

Dokładne informacje dotyczące dotacji EIC Accelerator znajdziesz tutaj.