NUTRITECH na innowacje w żywieniu

Program Nutritech ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma na celu zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie zdrowego i prawidłowego żywienia. Dotację na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe mogą otrzymać projekty w tematyce:

 • rozwoju rozwiązań wykorzystujących nutrigenomikę i biomedycynę do wali z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi,
 • rozwoju rozwiązań w zakresie wykorzystywania żywności w leczeniu i zapobieganiu chorobom,
 • rozwoju rozwiązań technologicznych i gospodarczych w sferze prawidłowego żywienia.

Na ten program NCBR przeznaczył 100 mln zł, a wnioski można składać od 6 lipca 2022 do 30 września 2022.

Wszystko o programie NUTRITECH znajdziesz tutaj.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę w programie Nutritech.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND

 

Infostarteg

Program Infostrateg to szansa na pozyskanie dotacji dla podmiotów rozwijających innowacje oparte na sztucznej inteligencji w jednym z czterech obszarów tematycznych:

 • narzędzi i technologii umożliwiających opracowanie systemów przetwarzania mowy wykorzystywanych przez lekarzy i pacjentów,
 • autonomicznych i inteligentnych maszyn pozwalających zwiększyć efektywność procesu zbierania jabłek,
 • oprogramowania umożliwiającego automatyzację obsługi korespondencji cyfrowej, które skróci czas obsługi interesariuszy oraz pozwoli zwiększyć efektywność przedsiębiorców, urzędów i innych podmiotów.
 • stworzenia cyfrowego asystenta, dostępnego na urządzeniach telekomunikacyjnych, który wspierałby interesariuszy w kontakcie z urzędami i instytucjami publicznymi.

Budżet przeznaczony na Infostrateg to 190 mln zł. Wnioski należy składać do 18 sierpnia 2022.

Wszystkie informacje o dotacji Infostarteg znajdziesz tutaj.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę w programie Infostrateg.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND

 

Internacjonalizacja MŚP (1.2 Polska Wschodnia)

Internacjonalizacja MŚP to dotacja, dzięki której możliwe jest sfinansowanie wprowadzenia produktów lub usług firm z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego na rynki zagraniczne. Na grant mogą liczyć też firmy, które zaistniały już na rynkach zagranicznych, ale chciałyby dokonać zmian i wejść na nowe terytoria. Przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 900 tys. zł, z których pokryją koszty usług doradczych, usług związanych z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, udział w międzynarodowych targach lub koszty nabycia środków trwałych. Wnioski przyjmowane są do 29 czerwca 2022.

Wszystkie informacje o Internacjonalizacji MŚP znajdziesz tutaj.

Opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań medycznych (ABM)

Inicjatywa ogłoszona przez Agencję Badań Medycznych ma na celu dofinansowanie rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych. Dotację przeznaczysz na badania podstawowe, badania przemysłowe i prace rozwojowe, a podmioty MŚP mogą wnioskować o dofinansowanie usług doradczych. Projekt musi zakończyć się wdrożeniem produktu na rynek. Agencja Badań Medycznych przyjmuje wnioski do 31 sierpnia 2022.

Wszystko o dotacjach ABM znajdziesz tutaj.

Inicjatywa NEON (PKN Orlen i NCBR)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz PKN Orlen ogłosiło program skierowany do konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz przedsiębiorstw, które poszukują dotacji na projekty związane z redukcją emisji CO2 i neutralności emisyjnej, pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy, rozwojem technologii związanej z gospodarką w obiegu zamkniętym lub rozwojem technologii opartych na sztucznej inteligencji. Budżet inicjatywy to 35 mln zł. PKN Orlen wyłoni najlepsze projekty i skorzysta z zaproponowanych rozwiązań. Zakończenie naboru wniosków przypada na 4 lipca 2022.

Wszystko o inicjatywie NCBR i PKN Orlen znajdziesz tutaj.

Nowe technologie w zakresie energii

To ostatnia szansa na złożenie projektu do Nowych technologii w zakresie energii. Budżet programu ogłoszonego przez NCBR to 393 mln zł. O dotację mogą starać się firmy posiadające status MŚP lub duże przedsiębiorstwa, które mają potrzebę rozwinięcia technologii lub opracowania nowych produktów w obszarach:

 • Energetyki solarnej,
 • Energetyki wiatrowej na lądzie,
 • Morskiej energetyki wiatrowej,
 • Technologii wytwarzania i wykorzystania wodoru,
 • Magazynów energii i mikrosieci energetycznych i cieplnych,
 • Energetycznego wykorzystania odpadów i ciepła gazów poprocesowych,
 • Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego.

Otrzymaną dotację możesz przeznaczyć na koszty poniesione podczas opracowywania i testowania nowych rozwiązań technologicznych lub produktowych (wynagrodzenia, koszty usług B+R zlecanych innym podmiotom lub koszty prototypowania).

Wszystko o Nowych technologiach w zakresie energii znajdziesz tutaj.

EIC Accelerator (Horyzont Europa)

W dalszym ciągu przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie z programu Horyzont Europa. W EIC Accelerator przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ponad 15 mln euro (w ramach komponentu inwestycyjnego), jeżeli ich projekt polega na opracowaniu technologii (przełomowej, znajdującej się na 5/6 poziomie gotowości technologicznej), mającej nadrzędne znaczenie w granicach UE. Budżet przeznaczony na inicjatywę EIC Accelerator to 1,16 mld euro. W dalszym ciągu możesz złożyć swój wniosek; najbliższy termin naboru to 5 października 2022.

Wszystkie informacje dotyczące EIC Accelerator znajdziesz tutaj.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę w programie EIC Accelerator.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND