To ostatni konkurs w perspektywie budżetowej 2014-2020 dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego na projekty badawczo-rozwojowe. Został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Chęć udziału możesz zgłosić do 31 sierpnia 2021 roku, niezależnie od tego, czy Twoja firma zalicza się do sektora MŚP, czy posiada status dużego przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania jest zależny od rodzaju finansowanych wydatków – dokładne warunki możesz sprawdzić na końcu artykułu. RPO łódzkie 1.2.2 jest jednym z najbardziej korzystnych instrumentów dotacyjnych, o czym przekonasz się czytając dalej.

RPO łódzkie 1.2.2 – bardzo korzystny instrument dotacyjny

Dlaczego tak jest? Świadczą o tym dwie możliwości:

 • realizowanie prac przedwdrożeniowych,
 • możliwość zakupu infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do przeprowadzenia projektu.

Jeżeli porównamy konkurs RPO łódzkie 1.2.2 do konkursu „Szybka Ścieżka”, zauważymy zdecydowanie niższy poziom oczekiwań wobec skali innowacyjności opracowywanego produktu lub procesu – w tym przypadku skala regionalna w zupełności wystarczy. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać Twoje przedsiębiorstwo, aby zgłosić się do konkursu RPO łódzkie 1.2.2.

RPO łódzkie 1.2.2 – jakie są warunki konkursu?

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie uzależniona jest od wpisywania się tematyki, oraz kodu PKD projektu badawczo-rozwojowego w jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS). W województwie łódzkim będzie to przemysł włókienniczy i mody, materiały budowlane, medycyna, energetyka, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze oraz informatyka i telekomunikacja. Wszystkie szczegóły dotyczące opisu RIS możesz sprawdzić tutaj.

Dofinansowanie, które możesz otrzymać i wykorzystać na…

Poziom dofinansowania będzie zróżnicowany w zależności od rodzaju finansowanych wydatków:

 • badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%, średnie przedsiębiorstwa: 75%, duże przedsiębiorstwa: 65%,
 • prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%, średnie przedsiębiorstwa: 50%, duże przedsiębiorstwa: 40%,
 • prace przedwdrożeniowe: do 50%.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową ponoszonych przez przedsiębiorstwa wynosi do 85%.

Projekty badawczo-rozwojowe w województwie łódzkim pozwalają sfinansować bardzo szeroki zakres kosztów wynikających z prowadzonych nad nimi prac. Jeżeli dążysz do stworzenia pewnego rodzaju innowacji produktowej lub procesowej możesz wykorzystać dofinansowanie na:

 • wynagrodzenia dla kadry badawczo-rozwojowej przeprowadzającej prace,
 • usługi podwykonawców, czyli jednostek naukowych i innych przedsiębiorców,
 • podzespoły i elementy pilotażowych linii technologicznych,
 • surowce i materiały, których potrzebujesz do przeprowadzenia prac,
 • odpłatne korzystanie z infrastruktury B+R, lub nabywanie jej w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,
 • wydatki dotyczące przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.

Na ostatni konkurs RPO łódzkie 1.2.2 przeznaczono 28 mln zł. Kwota ta może wydawać się niewielka, jednak jest zbliżona do tej z poprzednich konkursów, w których najczęściej udawało się dofinansować wszystkie spełniające kryteria projekty. Możliwe jest także podwyższenie alokacji na etapie wyboru projektów, co niejednokrotnie miało już miejsce w przeszłości.