Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłużyła nabór w konkursie Granty na Eurogranty. Masz czas na złożenie wniosku aż do 11 sierpnia 2022 r. Dzięki Grantom na Eurogranty przedsiębiorstwa posiadające status MŚP otrzymają wsparcie w przygotowaniu projektów do innych programów unijnych (np. EIC Accelerator, LIFE).

Więcej pieniędzy w Grantach na Eurogranty

Początkowy budżet, jaki przeznaczono na konkurs Granty na Eurogranty, wynosił 5 MLN PLN.  Został on zwiększony aż do 50 MLN PLN, a kwotę podzielono następująco:

– 20 MLN PLN przysługuje firmom znajdującym się na Mazowszu,
– 30 MLN PLN przysługuje firmom znajdującym się w pozostałych województwach.

Granty na Eurogranty mają pomóc polskim przedsiębiorcom w przygotowaniu wniosków do innych projektów unijnych. Czas został wydłużony, a grant, który możesz otrzymać, pokryje koszty przygotowania wniosku oraz usług doradczych niezbędnych do opracowania projektu i studium wykonalności. Dotacja obejmie także tłumaczenie dokumentacji konkursowej.

Sprawdź również: Wszystko o Grantach na Eurogranty – daty naboru wniosków.

Granty na Eurogranty współgrają z dotacją EIC Accelerator. Spróbujesz swoich sił?