Niekomercyjne badania kliniczne stanowią zaledwie 2% wszystkich zarejestrowanych badań w Polsce, gdy w krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten sięga nawet 40%. Agencja Badań Medycznych realizuje jeden z pierwszych publicznych programów dotacyjnych w tym obszarze – Program Rozwoju Badań Klinicznych, który ma na celu zwiększenie popularności niekomercyjnych badań klinicznych w naszym kraju do poziomu 20-30%.

Celem rozwoju tego obszaru jest poszukiwanie nowych metod leczenia w najbardziej newralgicznych obszarach medycyny (onkologii i kardiologii), a także w chorobach rzadkich, które często pozostają poza zainteresowaniem prywatnych firm. Takie działania mają zaowocować dostępem do nowoczesnych terapii lekowych oraz obniżeniem kosztów leczenia wybranych chorób.

Projekty wspierane przez ABM w 2022 roku

Agencja Badań Medycznych na konkursy planowane w 2022 roku przeznaczy ponad 1 MLD PLN. Sfinansuje projekty w ramach następujących inicjatyw:

 • ABM/2022/1
  Konkurs pozwalający otrzymać dofinansowanie na niekomercyjne badania kliniczne. Nabór wniosków trwa do 17.05.22. Budżet przeznaczony na ten cel to 200 MLN PLN.
 • ABM/2022/2
  Konkurs, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą finansować opracowanie, ocenę działania lub ocenę kliniczną innowacyjnych wyrobów medycznych. Premiowane są w nim wyroby medyczne oparte o sztuczną inteligencję oraz wyroby z zakresu robotyki. Nabór wniosków trwa do 30.06.22. Budżet przeznaczony na ten konkurs to 100 MLN PLN.
 • ABM/2022/3
  Konkurs na niekomercyjne badania kliniczne oceniające efektywność kliniczną i kosztową różnych produktów leczniczych o tym samym wskazaniu (badania typu head-to-head). Nabór planowany jest w trzecim kwartale 2022. Budżet przeznaczony na ten cel to 100 MLN PLN.
 • ABM/2022/4
  Dofinansowanie na opracowanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych i rozwoju technologii substancji aktywnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu oraz leków biopodobnych. Nabór planowany jest w drugim kwartale 2022. Budżet przeznaczony na ten cel to 150 MLN PLN.
 • ABM/2022/5
  Konkurs wspierający rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych, lub produktów białkowych. Konkurs zostanie uruchomiony w trzecim kwartale 2022 roku, a budżet przeznaczony na ten cel to 250 MLN PLN.
 • ABM/2022/6
  Konkurs wspierający rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie produktów leczniczych opartych na kwasach nukleinowych. Konkurs zostanie uruchomiony w czwartym kwartale 2022 roku, a budżet przeznaczony na ten cel to 250 MLN PLN.
 • ABM/2022/7
  Dofinansowanie na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym. Nabór planowany jest na czwarty kwartał 2022. Budżet przeznaczony na ten cel to 30 MLN PLN.

Kto może aplikować do konkursów ABM?

O dotacje z licznych konkursów planowanych przez Agencję Badań Medycznych może ubiegać się szerokie grono wnioskodawców. Wyżej wymienione inicjatywy są zaplanowane dla przedsiębiorstw dużych i MŚP oraz przedsiębiorstw posiadających status Centrum Badawczo-Rozwojowego. O dofinansowanie mogą starać się konsorcja, których liderem jest przedsiębiorstwo, ale także podmioty lecznicze lub podmioty systemu szkolnictwa wyższego (uczelnie, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk czy Polska Akademia Umiejętności), lub Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Co możesz sfinansować w ramach konkursów przewidzianych przez ABM? Wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.