Po długiej przerwie polscy przedsiębiorcy znów mają szansę na uzyskanie dofinansowań na rozwój działalności. W ramach perspektywy unijnej na lata 2021-2027 otwierają się nowe ścieżki dotacyjne. Dowiedz się, jak strategicznie i skutecznie przygotować firmę do pozyskiwania tych środków.

Nowe możliwości dotacji umożliwiają firmom nie tylko na zwiększenie potencjału inwestycyjnego firmy, ale także wspierają zieloną transformację, wejście na rynki zagraniczne czy rozwój kompetencji pracowników. Przez ponad 20 lat funkcjonowania funduszy unijnych na polskim rynku, urzędy wprowadzały wiele zmian w dokumentacji i wymaganiach dotyczących dofinansowań. Sprawdźmy, jak to wygląda teraz.

Perspektywa unijna 2021-2027: nowe uproszczenia, znajome warunki

Każdy przedsiębiorca, który korzystał z dotacji, zdaje sobie sprawę, że wymaga to przygotowania licznych dokumentów. Najważniejszy jest wniosek o dofinansowanie, który bywa skomplikowany i czasochłonny. Trudności wypełniania formularzy i zawiłość procedur sprawiają, że wiele firm rezygnuje z ubiegania się o dotacje – szczególnie w przypadku mniejszych projektów.

Nowe fundusze upraszczają nieco ten proces, pozwalając na finansowanie wielu zadań i inicjatyw rozwojowych w ramach jednego projektu. Bez zmian pozostaje dokładność, z jaką urzędy weryfikują projekt i zdolność przedsiębiorcy do jego realizacji,  co wiąże się z koniecznością przygotowania różnorodnej dokumentacji.

Kluczowe jest zatem właściwe przygotowanie firmy do aplikowania o wsparcie unijne. Praca nad wnioskiem z pełnym zrozumieniem wymagań urzędów, stanowi istotny czynnik zwiększający szansę projektu na sukces, czyli otrzymanie pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania. – mówi dr inż. Natalia Kujawska z InnovaTree, która wspiera firmy w otrzymywaniu dotacji. 

Po pierwsze: określ swoje potrzeby

Pierwszym krokiem w pozyskiwaniu dotacji powinna być dogłębna analiza strategiczna firmy. Zadaniem przedsiębiorcy jest określenie rzeczywistych potrzeb swojej działalności. Jakie cele chcemy osiągnąć? W jakich obszarach widzimy braki? Co wymaga naprawy lub dodatkowego wsparcia? Choć ten etap jest fundamentalny, to niestety jest nierzadko pomijany.

Dlaczego jest on taki ważny? Wszystkie obszary w firmie, które wymagają: poprawek, rozwoju, zbudowania od podstaw – w większości wypadków kwalifikują się do dofinansowania. Skupiając się na jednym aspekcie, możemy stracić szansę na sfinansowanie innych, ponieważ nie mamy ich świadomości. Tymczasem w ramach funduszy dostępnych do 2027 roku, jeden projekt może objąć kilka inicjatyw. Flagowym przykładem takiego dofinansowania jest Ścieżka SMART, która umożliwia przedsiębiorstwom nie tylko realizację prac badawczo-rozwojowych, ale także inwestycje związane m.in. z cyfryzacją, budową hal, zakupem maszyn czy działaniami proekologicznymi.

Z kolei jeżeli dotacje są dedykowane określonemu obszarowi, jak np. inwestycje w efektywność energetyczną, wcześniejsze zidentyfikowanie potrzeb ułatwia aplikowanie o wsparcie. Umożliwia to szybką weryfikację zgodności programu z celami, a tym samym decyzję czy warto angażować się w uzupełnianie wymaganej dokumentacji. Dodatkowo, gdy czas na przygotowanie wniosku jest ograniczony, wcześniejsze przygotowanie do realizacji, jak np. rozeznanie rynkowe kosztów, staje się bardzo pomocne.

Jakie obszary można wesprzeć dotacją?

Wsparcie może dotyczyć niemal każdego aspektu działalności firmy. Wybór poniższych tematów nie jest przypadkowy, gdyż to właśnie one są najczęściej wspierane w ramach dofinansowań dla przedsiębiorstw. Świadomość potrzeb firmy w konkretnych dziedzinach ułatwia znalezienie odpowiednich źródeł finansowania.

Po drugie: sprawdź status przedsiębiorstwa

Naturalne jest, że po zdefiniowaniu potrzeb firmy, możemy przystąpić do poszukiwania odpowiednich dotacji, które sfinansują nasze pomysły. Biorąc pod uwagę mnogość dostępnych dofinansowań, wybór odpowiednich może być skomplikowany. 

Podstawowym kryterium, które pozwoli na wyselekcjonowanie właściwych funduszy, jest status naszego przedsiębiorstwa.

Innymi słowy, musimy ustalić, czy nasza firma jest mikro-, małym, średnim czy dużym przedsiębiorstwem. Dlaczego to takie ważne? Niektóre dotacje są skierowane specjalnie np. tylko do sektora MŚP. Status firmy zależy od różnych czynników, takich jak: wielkość zatrudnienia, obroty, suma bilansowa oraz powiązania osobowe i kapitałowe.

Nieprawidłowe określenie statusu przedsiębiorstwa może prowadzić do odrzucenia wniosku o dofinansowanie, nawet jeśli projekt zostanie pozytywnie oceniony merytorycznie. Należy mieć również na uwadze planowane zmiany w firmie. Zmiana statusu przedsiębiorstwa podczas oceny wniosku może wpłynąć na wysokość dofinansowania lub nawet doprowadzić do jego utraty.

Przygotowując wniosek o dofinansowanie, firmy muszą także uwzględnić swoje plany rozwoju, które mogą wpływać na ich status MŚP. Zmiany organizacyjno-prawne, jak sprzedaż udziałów czy dołączenie do grupy spółek, mogą mieć wpływ na decyzję o przyznaniu wsparcia – dodaje dr inż. Szymon Talbierz, Prezes InnovaTree.

Po trzecie: możliwości finansowe firmy

Analiza sytuacji finansowej jest kolejnym ważnym krokiem przed podjęciem finalnej decyzji o staraniu się o dotację. Z jednej strony, jej celem jest sprawdzenie, czy firma będzie w stanie pokryć koszty projektu przy bieżącej działalności. Oczywiście możliwe jest uzyskanie zaliczki, jednak jej wysokość zazwyczaj nie jest duża. Dofinansowanie zwykle przyznawane jest w formie refundacji, czyli jako zwrot wcześniej poniesionych wydatków. 

Z drugiej strony, zdolność finansowa firmy do realizacji projektu jest jednym z kluczowych elementów oceny wniosku. To dlatego niezbędne jest dołączenie sprawozdań finansowych z ostatnich trzech lat, jak i prognoz, które umożliwiają ekspertom ocenę ryzyka utraty płynności finansowej i niewykonania projektu.

Przedsiębiorcy często pytają, czy jest wymagana konkretna kwota zysku lub obrotu. Regulaminy dotacji nie określają tych wartości, ponieważ analiza płynności finansowej jest przeprowadzana w stosunku do budżetu projektu, na który chcemy pozyskać dofinansowanie. Dlatego też zwykle trudno otrzymać dotację firmom nowo założonym, które nie mają historii finansowej.– mówi dr inż. Natalia Kujawska, Partner InnovaTree.

Warto dodać, że do wniosku możemy dołączyć promesę kredytową czy też uchwałę zarządu o realizacji pożyczek wspólników pod warunkiem, że projekt otrzyma dofinansowanie i będzie on realizowany. Takie dokumenty wzmacniają wiarygodność płynności finansowej firmy i są pozytywnie oceniane przez ekspertów.

Sprawdź, jakie limity pomocy publicznej ma Twoja firmy

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w ramach dotacji niektóre kategorie kosztów są finansowane jako określone rodzaje pomocy publicznej. Przedsiębiorcy nie przepadają za tym tematem, jednak jego zrozumienie jest niezbędne do skutecznego pozyskania wsparcia ze względu na obowiązujące limity dotacyjne.

Przykładem są limity dla pomocy de minimis, które można sprawdzić w bazie online SUDOP. Od 1 stycznia 2024 roku limit takiej pomocy wynosi 300 tys. EUR, czyli około 1,3 mln zł dla jednego przedsiębiorcy w ciągu trzech lat kalendarzowych. I tu znowu ważny jest status firmy, jak i ewentualne powiązania z innymi podmiotami, gdyż limit dotyczy nie tylko przedsiębiorcy wnioskującego, ale również firm z nią związanych. Weryfikując tę kwestię przed przygotowaniem wniosku, jesteśmy w stanie ocenić, czy nasz wniosek o dofinansowanie nie zostanie odrzucony z powodów formalnych. 

Po czwarte: przygotowanie wniosku

Pisanie wniosku jest często mylnie utożsamiane przed przedsiębiorców z całym procesem pozyskiwania dotacji. Jak widać, jest wiele ważnych kroków przed właściwym uzupełnianiem dokumentacji – przypomina dr inż. Natalia Kujawska, Partner InnovaTree. – Oczywiście wniosek jest równie istotny i wymaga zaangażowania zespołu oraz kompetencji w zakresie zrozumienia mechanizmów dofinansowań.

W większości wypadków, dokumenty potrzebne do pozyskania dofinansowania przypominają mniej lub bardziej rozbudowane biznesplany, w których dość szczegółowo i przejrzyście musimy opisać przede wszystkim:

  • co faktycznie i w jaki sposób chcemy zrealizować?
  • jaki to będzie miało wpływ na naszą firmę i jeśli wprowadzamy nowy produkt na rynek? W jaki sposób wyobrażamy sobie jego sprzedaż?
  • dlaczego projekt jest warty zrealizowania?
  • co może pójść nie tak i w jaki sposób zostaną rozwiązane problemy?
  • czego potrzebujemy do realizacji planu?
  • kto będzie realizował zadania?
  • ile zajmie realizacja planu?

i najważniejsze: ile to będzie kosztowało? Czy całość inwestycji po prostu opłaci się dla przedsiębiorcy?

Warto czy nie warto starać się o dofinansowanie?

Odpowiedź wydaje się być oczywista – fundusze UE wspierają rozwój polskich przedsiębiorców i zdecydowanie należy z nich korzystać. Warto zawsze sobie zadać pytanie czy lub kiedy zrealizowalibyśmy ten sam projekt bez dodatkowego źródła finansowania? Trzeba jednak pamiętać, że przygotowanie firmy do pozyskiwania dotacji to proces skomplikowany, który przy odpowiednim podejściu może stać się kluczowy dla rozwoju przedsiębiorstwa.

W skuteczny proces pozyskiwania dofinansowania warto zaangażować profesjonalnych doradców. Taki krok nie tylko ułatwia procedurę, ale przede wszystkim minimalizuje ryzyko błędów, co jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania dostępnych funduszy. Współpraca z doświadczonymi ekspertami w dziedzinie pozyskiwania dotacji jest tutaj cenna, ponieważ posiadają oni szczegółową wiedzę o programach, kryteriach oceny wniosków i specyfice branż. 

Już na etapie pierwszego kontaktu przeprowadzamy bezpłatnie analizę potencjału pomysłuczy celu, z jakim firma zgłasza się do InnovaTree. Jej zadaniem jest określenie rzeczywistych szans na otrzymanie dofinansowania, ponieważ do kwestii dotacji podchodzimy FAIR. Jeżeli nie będziemy widzieli możliwości pozyskania dofinansowania, to jasno to zakomunikujemy. Chcemy, aby Twój i nasz wysiłek zakończył się sukcesem! – dodaje dr inż. Natalia Kujawska.

Artykuł został opublikowany na portalu Business Insider.