BRIK II to dofinansowanie w postaci 50 MLN PLN, które wnioskodawca
może przeznaczyć na badania przemysłowe lub prace rozwojowe w obszarze
infrastruktury kolejowej. Wysokość przyznawanej dotacji zależy od statusu
przedsiębiorstwa. Wniosek do BRIK II należy złożyć do 31.03.2022 r.

W BRIK II dokładnie określono zakres tematyczny projektów, które mogą
ubiegać się o dofinansowanie. Na jakie obszary podzielono konkurs i
jakie zagadnienia obejmuje?

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego (I)

Do pierwszego obszaru tematycznego przypisano następujące zagadnienia:

1.1 – Opracowanie innowacyjnego Systemu Ostrzegania o Pojeździe Kolejowym.
1.2 – Opracowanie systemu wsparcia dyspozytora liniowego.
1.3 – Opracowanie metody zarządzania środowiskowymi zagrożeniami wpły-
wającymi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Rozwój efektywności energetycznej (II)

Ten obszar tematyczny skupia zagadnienia takie jak:

2.1 – Wdrożenie dwukierunkowych podstacji trakcyjnych i zasobników energii,
aby zwiększyć receptywność sieci oraz poprawić efektywność energetyczną i
niezawodność kolei.
2.2 – Podniesienie efektywności energetycznej urządzeń Elektrycznego Ogrze-
wania Rozjazdów (EOR)

Rozwój rozwiązań ekologicznych (III)

Trzeci obszar skupia w sobie poniższe zagadnienia oparte na ekologii:

3.1 – Innowacyjne rozwiązanie umożliwiające zastosowanie betonu fotokata-
litycznego na infrastrukturze zarządzanej przez PKP PLK S.A.
3.2 – Opracowanie systemu do precyzyjnego monitorowania sieci linii kole-
jowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. pod kątem oddziaływania ruchu
kolejowego na środowisko oraz do przetwarzania informacji o danych ru-
chowych, technicznych i środowiskowych występujących na tej sieci.
3.3 – Opracowanie innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań do walki
z roślinnością na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A.

Usprawnienie procesu diagnostyki (IV)

Ostatni obszar skupia zagadnienia odpowiadające za diagnostykę:

4.1 – Koncepcja wykorzystania chmury punktów z pomiarów skaningowych
do modelowania obiektów przestrzennych znajdujących się w pobliżu toru
kolejowego na potrzeby zarządcy linii kolejowych (w zakresie np. zarządza-
nia majątkiem, przewozów ponad gabarytowych, itp.)
4.2 – Innowacyjne rozwiązania umożliwiające realizację badań defektosko-
powych szyn przy prędkości od 60 km/h do 120 km/h.
4.3 – Innowacyjne rozwiązania w zakresie prowadzenia badań radiologicznych
szyn o profilu R60E1 lub E2.
4.4 – Opracowanie innowacyjnego Systemu Monitorowania Stanu Infrastru-
ktury Kolejowej (SMSIK).

Jeżeli Twój projekt wpisuje się w jeden z powyższych obszarów tematycznych,
możesz starać się o dotację z konkursu BRIK II. Aby dokładnie sprawdzić szanse
swojego przedsięwzięcia, przejdź poniżej, aby umówić bezpłatną konsultację i
porozmawiać z doradcą, który przedstawi Ci szczegóły konkursu i realnie oceni
Twoje szanse.