W dniu 15 czerwca 2022 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) został ogłoszony I konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”.

Nabór wniosków odbywa się w terminie od 18 lipca do 31 października 2022 roku.

Jakiego typu działania wspiera program NCBiR?

Przedmiotem finansowania w ramach naboru są badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaznacza, że projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania. Przekazano informacje na temat obszarów tematycznych:

 1. Woda w środowisku:
  Bioróżnorodność/ bioproduktywność: Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji,
 2. Woda w mieście:
  Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej; Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej,
 3. Żegluga śródlądowa:
  Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

Maksymalny okres realizacji projektów wynosi 36 miesięcy. NCBR zaznacza również, że wnioskodawca jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu w przeciągu trzech lat od zakończenia jego realizacji.

Kto może aplikować o środki i na jakie dofinansowanie można liczyć?

Do programu Hydrostrateg mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne podmioty. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ulokowało w programie 200 mln zł.

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.
Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę na dotację z programu Hydrostrateg.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND

 

Poziom dofinansowania w programie Hydrostrateg

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa – do 80% (badania przemysłowe), do 60% (eksperymentalne prace rozwojowe), do 90% (prace przedwdrożeniowe)
 • Średnie przedsiębiorstwa – do 75% (badania przemysłowe), do 50% (eksperymentalne prace rozwojowe), do 90% (prace przedwdrożeniowe)
 • Duże przedsiębiorstwa – do 65% (badania przemysłowe), do 40% (eksperymentalne prace rozwojowe), do 90% (prace przedwdrożeniowe)
 • Jednostki naukowe – do 100% (bez prac przedwdrożeniowych)

Podsumowanie

Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę wsparcia działań naukowych w zakresie poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani udziałem w programie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, możemy pomóc w analizie pomysłu na projekt, oraz przy stworzeniu go od podstaw. Nasze doświadczenie oraz wiedza pozwoli na przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, oraz zwiększenie szans na otrzymanie dotacji unijnej.