Pomimo opóźnionego startu konkursów w ramach krajowych Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, rok 2022 daje możliwość realizacji projektów badawczo-rozwojowych. W ramach inicjatywy Eureka ogłaszane są kolejne nabory wniosków; niedawno zakończony drugi konkurs Innovative SMEs, ale także Eureka Danube Call 2022, w którym nabór potrwa do 30 czerwca.

Założenia konkursu Eureka Danube Call 2022

W swoich założeniach Eureka Danube Call odpowiada formule znanej nam z konkursu Innovative SMEs. Pozwala na:

  • sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych (TRL2 – TRL 9); widzimy tu zbieżność z zakresem prac B+R znanym z konkursów POIR 1.1.1 (Szybka Ścieżka).
  • wliczenie do katalogu kosztów kwalifikowanych typowe dla projektów B+R (tak jak w Szybkiej Ścieżce) wynagrodzenia personelu B+R, surowców i materiałów potrzebnych do prowadzenia badań, podwykonawstwa czy korzystania z aparatury badawczo-rozwojowej,
  • finansowanie projektów, które muszą prowadzić do opracowania innowacji produktowych lub procesowych, ukierunkowanych na rynek i komercjalizację,
  • wymaga realizacji projektu w partnerstwie z podmiotem zagranicznym (w praktyce widzimy, że najczęściej jest to MŚP).

Partner w projekcie składanym w Eureka Danube Call

W przypadku konkursu Eureka Danube Call 2022 polskie przedsiębiorstwo posiadające status MŚP może dobrać partnera do realizacji projektu z krajów takich jak Albania, Austria, Chorwacja, Czarnogóra, Francja, Niemcy, Słowacja oraz Węgry. To ograniczenie, jeżeli przyrównujemy Danube Call do konkursu Innovative SMEs, ale to, co pozostaje niezmienne to brak ograniczeń dotyczących zakresu tematycznego i z góry określonej agendy badawczej. Przestrzeń do prowadzenia prac B+R pozostaje otwarta na obszary wskazane przez wnioskodawcę.

Czym jeszcze Danube Call 2022 różni się od konkursu Innovative SMEs? Wartość przyznanego dofinansowania nie może przekroczyć 750 tys. PLN, a ocena projektów prowadzona jest w całości w procedurze krajowej. Projekty podlega ocenie 3 ekspertów bez etapu panelu i możliwości uzupełnienia lub poprawienia złożonej dokumentacji.

Eureka Danube Call to idealne rozwiązanie dla…

Przedsiębiorców skoncentrowanych na projektach związanych z innowacjami produktowymi, które nie wymagają dokonywania zasadniczych zmian w zakresie technologii oraz budowy linii technologicznych.

Na możliwość realizacji większych projektów trzeba będzie poczekać do II kwartału 2022 roku. Właśnie wtedy planowane jest rozpoczęcie pierwszych konkursów w ramach FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki). W przypadku projektów badawczo-rozwojowych znajdujących się na wysokich poziomach gotowości technologicznej (>TRL6) należy rozważyć możliwość udziału w EIC Accelerator, nie zapominając o realnym spojrzeniu na poziom innowacyjności i przełomowości swojego rozwiązania.