Jak co miesiąc przygotowaliśmy zestawienie aktualnie dostępnych dotacji dla przedsiębiorców. W październiku o dofinansowanie mogą starać się firmy sektora rolno-spożywczego, dzięki programowi ARiMR. Na pozyskanie dotacji szansę ma także branża spożywcza, dzięki programowi Nutritech z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Coraz więcej firm próbuje swoich sił w programie EIC Accelerator (Horyzont Europa). Polecamy zwrócić uwagę na kolejny program z UE – CEF (Connecting Europe Facility).

NUTRITECH

Dzięki programowi Nutritech (NCBR) przedsiębiorcy mogą pozyskać fundusze na opracowanie i wdrożenie rozwiązania, które pozwoli zwiększyć dostępność produktów żywnościowych lub przyczyni się do zwiększenia dostępności technologii z obszaru prawidłowego żywienia. Dotację można przeznaczyć na wynagrodzenia zespołu badawczo-rozwojowego, podwykonawstwo, czy koszty związane z budynkami lub aparaturą naukowo-badawczą.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa małe, średnie, duże, konsorcja i jednostki naukowe.

Poziom dofinansowania
Od 1 mln zł do 10 mln zł.

Terminy składania wniosków
Do 30.11.22 r.

Chcesz wiedzieć więcej lub sprawdzić, czy Twój projekt ma szansę w tym programie? Sprawdź NUTRITECH.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę na dotację z programu Nutritech.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND

ARiMR dla sektora rolno-spożywczego

Dotacja ARiMR udzielana jest w ramach KPO. Zdobyte środki można przeznaczyć na zakup, instalację nowych maszyn i urządzeń, zakup specjalistycznych środków transportu, budowę i infrastrukturę do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalnie ścieków lub instalacje odnawialnych źródeł energii (biogazownie, fotowoltaika lub pompy ciepła).

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie, posiadające nadany numer identyfikacyjny producenta rolnego, prowadzące działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Poziom dofinansowania
Można otrzymać od 3 do 15 mln zł dotacji.

Terminy składania wniosków
Do 18.11.22 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź ARiMR.

EIC Accelerator (Horyzont Europa)

Głównym celem programu EIC Accelerator jest dofinansowanie przełomowych badań i innowacji. Dotację można przeznaczyć na innowacje technologiczne i nietechnologiczne (społeczne lub usługowe), które charakteryzują się przełomowością i mają duży potencjał wdrożeniowy. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na wynagrodzenia, zakup towarów i usług, wydatki związane z pracami B+R, rozwój i demonstrację technologii oraz podwykonawstwo i koszty poniesione w trakcie podróży.

Dla kogo?
Firmy MŚP oraz small mid-cap (do 500 osób) posiadające produkt lub technologie na 5/6 poziomie gotowości technologicznej (dokonano już demonstracji prototypu).

Poziom dofinansowania
Od 2,5 do 15 mln eur.

Terminy składania wniosków
Nabór ciągły.

Chcesz wiedzieć więcej lub sprawdzić, czy Twój projekt ma szansę w tym programie? Sprawdź EIC Accelerator.

 

Stworzyliśmy listę pytań, dzięki której samodzielnie możesz sprawdzić,
czy Twój projekt ma szansę w EIC Accelerator.

 

SPRAWDŹ W 90 SEKUND

Kredyt Ekologiczny (BGK)

Kredyt Ekologiczny (BGK) będzie wspierał inwestycje, które pomogą zwiększyć efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Dotację można przeznaczyć na inwestycje związane z modernizacją infrastruktury lub zwiększeniem energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże, które planują działania inwestycyjne wywołujące uzyskanie efektywności energetycznej przynajmniej na poziomie 30%.

Poziom dofinansowania
Jest zależny od mapy pomocy regionalnej. Premia ekologiczna może wynieść do 70% kosztów kwalifikowalnych.

Terminy składania wniosków
Kredyt Ekologiczny ma ruszyć na początku 2023 roku.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź Kredyt Ekologiczny

Kredyt na Innowacje Technologiczne (BGK)

Kredyt na Innowacje Technologiczne (BGK) będzie wspierał projekty inwestycyjne w firmach. To dofinansowanie dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć nowe technologie dostarczające nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi. Dzięki Kredytowi z BGK można sfinansować maszyny, urządzenia produkcyjne, grunty, nieruchomości, prace budowlane oraz WNiP.

Dla kogo?
Przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie, które chcą wdrożyć zakończone już prace badawczo-rozwojowe, polegające na opracowaniu nowego/udoskonalonego produktu lub procesu produkcyjnego.

Poziom dofinansowania
Jest zależny od mapy pomocy regionalnej. Poziom dofinansowania może osiągnąć 70% kosztów kwalifikowalnych.

Terminy składania wniosków
Kredyt na Innowacje Technologiczne ma ruszyć na początku 2023 roku.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź Kredyt na Innowacje Technologiczne

CEF (Connecting European Facility)

Connecting Europe Facility (CEF) to dofinansowanie dla firm, które chcą dokonać modernizacji lub budowy infrastruktury położonej na transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). To dotacja na rozwiązania polegające na opracowaniu infrastruktury przyczyniającej się do uzyskania neutralności klimatycznej i zerowego zanieczyszczenia do 2050 roku.

Dla kogo?
Osoby prawne i fizyczne, które posiadają siedzibę na terenie krajów UE lub w krajach trzecich stowarzyszonych z CEF.

Poziom dofinansowania
Poziom dofinansowania może osiągnąć 85%.

Terminy składania wniosków
Program CEF ma trwać do 2027 roku, więc przewiduje wiele naborów.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź CEF.