Pozyskane fundusze unijne z programu Horyzont Europa w konkursie EIC Accelerator możesz przeznaczyć na dofinansowanie przełomowych innowacji i badań – o tym już wiesz. Chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się, jak wygląda składanie wniosku i według jakich kryteriów jest on oceniany? W niniejszym artykule sprawdzisz, na czym polega składanie wniosku wstępnego i właściwego oraz dowiesz się,  jakie są główne kryteria jego oceny.

Wszystko o wniosku wstępnym w EIC Accelerator

Na wniosek wstępny składa się:

  • formularz pytań odnoszących się do Twojej innowacji, potencjału rynkowego oraz zespołu biorącego udział w projekcie,
  • pitch deck’u – prezentacji (10 slajdów),
  • materiału video – nagrania video (3 minuty), podczas którego kluczowi członkowie zespołu prezentują opracowaną innowację oraz motyw aplikowania w konkursie.

Eksperci ocenią Twój wniosek na podstawie trzech następujących kryteriów:

kryteria oceny wniosku wstępnego eic accelerator

Ocena Twojego wniosku wstępnego w konkursie EIC Accelerator jest w rękach czterech ekspertów posiadających kompetencję w obszarze technologii odpowiadającej Twojej innowacji. Przechodząc przez każde wyżej wymienione kryterium, otrzymasz przypisaną do niego ocenę – pozytywna lub negatywna (GO lub NO GO – ocena zero-jedynkowa).

Ilu ekspertów musi ocenić Twój wniosek wstępny pozytywnie? Dwóch – wniosek zostaje uznany za zaakceptowany, a Ty możesz już myśleć o przygotowaniu wniosku właściwego. Co powinno się w nim zawierać?

Wszystko o wniosku właściwym w EIC Accelerator

Twój wniosek wstępny został oceniony pozytywnie – jesteśmy w połowie drogi do uzyskania dofinansowania. Czas na ocenę wniosku właściwego złożonego w kolejnym etapie konkursu EIC Accelerator. 

Musisz złożyć go w przeciągu 12. miesięcy od otrzymania pozytywnego wyniku w ocenie wniosku wstępnego. Uznajmy, że już go złożyłeś, więc, jak będzie wyglądała ocena wniosku właściwego? Zostanie poddany pod weryfikację w następujących kryteriach:

kryteria oceny wniosku właściwego w eic accelerator

Na wynik tego etapu musisz czekać około 5-6 tygodni. Tak, jak w przypadku wniosku wstępnego, wniosek właściwy oceniany jest w systemie zero-jedynkowym (GO lub NO GO). Ocenia go trzech ekspertów i aby przejść do kolejnego etapu (czyli spotkanie z ekspertami) od każdego z nich musisz otrzymać GO.

Panel EIC Accelerator – spotkanie z Ekspertami

To już ostatni etap Twoich starań o dotację z konkursu EIC Accelerator. Polega on na spotkaniu z Ekspertami, czyli tzw. panelu eksperckim, na którym masz możliwość zaprezentowania swojego innowacyjnego projektu – masz na to 10 minut, a kolejne 30 jest sesją pytań i odpowiedzi dotyczących Twojej innowacji. 

Wniosek wstępny, oraz wniosek właściwy oceniony negatywnie, może by poprawiony i złożony ponownie – możesz dokonać dwóch prób aplikowania. Jeżeli nie uda się zarówno w pierwszej, jak i drugiej próbie, rozpocznie się dwunastomiesięczny okres, w którym nie będziesz mógł złożyć wniosku.


.