Nabór wniosków w EIC Pathfinder Challenges już ruszył –  to konkurs ściśle ukierunkowany na wysokie innowacje z obszaru nauki i technologii, który pozwala na pozyskanie dofinansowania na wczesne etapy prac badawczych. Konkurs opiewa w bardzo korzystne warunki finansowe, bowiem wartość dofinansowania tego projektu to aż 4 MLN EUR, oraz z uwagi na wysoki poziom ryzyka projektów na wczesnym etapie badań, poziom dofinansowania to 70% w fazie grantowej, oraz 100% w fazie inwestycyjnej. Kiedy należy się zgłosić? Masz czas do 27 października 2021 – dowiedz się poniżej, które projekty mają szansę na dotację i poznaj dokładne wytyczne konkursu EIC Pathfinder.

Co musisz wiedzieć o EIC Pathfinder Challenges?

Pierwsza dobra wiadomość – w konkursie EIC Pathfinder Challenges startować mogą wszystkie przedsiębiorstwa – duże, małe, średnie oraz mid caps. Dopuszczono także różne konfiguracje konsorcjów, np. przemysłowo-naukowe. Druga dobra wiadomość, to możliwości, które otwiera przed Tobą EIC Pathfinder, czyli dofinansowanie na bardzo wczesne etapy prac badawczych, a mianowicie: idea/koncepcja, badania analityczne, badania laboratoryjne, model laboratoryjny lub dowód słuszności opracowanej koncepcji.

Jeżeli tworzysz projekt, który:

  • ma wysoce innowacyjny charakter,
  • jest wizjonerski, oraz jest przekonującą wizją wprowadzenia przełomowej technologii,
  • ma ambitny cel technologiczny, więc jest konkretną i radykalnie nową koncepcją naukową, ukierunkowaną na praktyczne zastosowania,
  • wymaga interdyscyplinarnych badań, dzięki którym łączy różne obszary nauki, skutkujące podniesieniem ryzyka badawczego,

Masz szansę wesprzeć go dużym zastrzykiem gotówki. Na dofinansowanie projektów w ramach EIC Pathfinder Challenges przeznaczone zostaną 132 MLN EUR.

Każdy z konkursów EIC Pathfinder będzie dotyczył innych obszarów odzwierciedlających najnowocześniejsze trendy w nauce i technologii.

Otrzymasz dofinansowanie EIC Pathfinder na projekt, który dotyczy…

Kierunki EIC Pathfinder Challenges, które wytypowała Komisja Europejska dla obecnie trwającego konkursu to:

  • Działalność IT (Awareness inside) – to wyzwania związane z tematyką świadomości w obszarze Sztucznej Inteligencji. Przykładowo, mogą to być badania prezentujące wartość dodaną płynącą z wygenerowania świadomości w systemach lub artefaktach technologicznych, nowych koncepcji i inżynierii świadomości, oraz skutków w zakresie wydajności, elastyczności, akceptowalności i doświadczeń użytkownika,
  • Technologie medyczne: MedTech (Tools to measure and stimulate activity in brain tissue) – to wyzwania związane z pomiarem i stymulacją aktywności mózgu, a więc badania dotyczące między innymi opracowywania nowych narzędzi terapeutycznych lub miniaturyzację urządzeń,
  • Technologie biomedyczne, terapia genowa i komórkowa (Emerging technologies in cell and gene therapy) – to wyzwania związane z opracowywaniem technologii terapii genowych i komórkowych, wpisujące się w specyfikę medycyny precyzyjnej. Badania dotyczące produkcji i produktów terapii genowej i komórkowej lub technologii poprawiających możliwości stosowania złożonych preparatów,
  • Energetyka i technologie wodorowe (Novel routes to green hydrogen production) – to wyzwania związane z wykorzystaniem technologii wodorowych w celu dekarbonizacji energetyki. Przykładowo, są to badania dotyczące nowych metod produkcji zielonego wodoru w oparciu o odnawialne źródła energii lub technologii produkcji zielonego wodoru „na żądanie”,
  • Bioinżynieria, inżynieria materiałowa (Engineered living materials, ELMs) – to wyzwania związane z wykorzystaniem potencjału surowców naturalnych do produkcji materiałów. Są to badania dotyczące, miedzy innymi, opracowania conajmniej dwóch różnych „żywych materiałów inżynierskich”, składających się częściowo, lub w całości z żywych komórek, opracowania wielokomórkowych żywych materiałów inżynierskich lub materiałów o przewidywalnych, dynamicznych funkcjach , kształtach i skalach.

Jeśli projekt, który chciałbyś zgłosić wpisuje się w powyższe warunki konkursu EIC Pathfinder Challenges, pomożemy Ci w całym procesie dotyczącym pozyskania tej dotacji. A co, jeśli nie? Nic straconego! W planach jest już konkurs EIC Pathfinder Open, dający możliwość wystartowania z dowolnym tematem projektu – poinformujemy Cię o nim, kiedy tylko rozpocznie się nabór.


.