Masz czas na rozliczenie ulgi badawczo-rozwojowej

Jeśli nie zdążyłeś przygotować dokumentacji związanej z rozliczeniem ulgi badawczo-rozwojowej w tym załącznika CIT-BR to masz jeszcze na to czas. Kolejny rok z rzędu Ministerstwo Finansów wydłuża termin składania zeznań podatkowych dla firm, które płacą podatek CIT. Pomimo tego, iż oficjalne rozporządzenie jeszcze nie zostało wydane wiadomo, że przedsiębiorcy otrzymają 3 dodatkowe miesiące. W związku z tym ulgę podatkową w 2021 roku będzie można rozliczyć (bez składania korekt) do 30 czerwca. W przypadku podatników PIT termin na składanie zeznań podatkowych pozostaje bez zmian.

Sprawdź również:Jak pozyskaliśmy ulgę badawczo-rozwojową?

To bardzo dobra informacja dla wszystkich firm, które do tej pory nie zdążyły przygotować dokumentacji niezbędnej do rozliczenia ulgi B+R. Z roku na rok zainteresowanie ulgą badawczo-rozwojową rośnie, a od początku funkcjonowania tego mechanizmu podatkowego firmy rozliczyły w sumie 5,6 MLD PLN. Ponadto aż o 1/3 wzrosła liczba firm, które wykorzystały ulgę na prace badawczo-rozwojowe w 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

Przypomnijmy, że ulga B+R umożliwia odliczenie po raz drugi od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodu, które związane są z działaniami badawczo – rozwojowymi. W konsekwencji przedsiębiorca zmniejsza swoje zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym PIT lub CIT. Przykładowo, przy opodatkowaniu 19% podatkiem CIT, przedsiębiorca wydając w ciągu roku 1 MLN PLN na działalność B+R odzyskuje poprzez ulgę B+R 190 000 zł poniesionych nakładów.

W 2019 r. z ulgi B+R skorzystało tylko 2537 podmiotów (w przeważającej mierze są to podatnicy podatku CIT). To wciąż niewiele firm na tle tych, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową w Polsce.

Popularne koszty kwalifikowane

W większości firm to dział rozwoju lub dział B+R odpowiada za identyfikację działań lub projektów badawczo-rozwojowych. Jednak w niektórych firmach to dział księgowy lub finansowy jest odpowiedzialny za powyższe zadanie, niestety bardzo często bez dysponowania odpowiednią wiedzą techniczną. W związku z tym jakie koszty najczęściej rozliczają firmy w ramach ulgi B+R? Przedsiębiorcy najczęściej odliczają koszty osobowe dotyczące pracowników zaangażowanych w prace B+R. Tendencja ta obserwowana jest od początku funkcjonowania ulgi B+R w Polsce. W 2019 r. wspomniane koszty osobowe wyniosły aż 72 proc. wszystkich kosztów zadeklarowanych przez polskich przedsiębiorców. W tym miejscu warto przytoczyć ważny wyrok sądu NSA z 5 lutego 2021.

„Sąd uznał, że jeżeli pracownik poświęca 100% swojego czasu na działalność B+R, to wynagrodzenie związane z jego usprawiedliwioną absencją spowodowaną zwolnieniem lekarskim lub urlopem wypoczynkowym można uznać za koszt kwalifikowany i rozliczyć w ramach ulgi B+R.”

Korekty zeznań podatkowych

Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą o możliwości składania korekty zeznań podatkowych do pięciu lat wstecz. W związku z tym przy dobrze prowadzonej ewidencji kosztów kwalifikowanych w latach ubiegłych związanych z prowadzeniem projektów B+R przy wykorzystaniu ulgi można uzyskać dodatkowy strumień środków finansowych.