Masz czas na rozliczenie ulgi badawczo-rozwojowej

Jeśli nie zdążyłeś przygotować dokumentacji związanej z rozliczeniem ulgi badawczo-rozwojowej w tym załącznika CIT-BR to masz jeszcze na to czas. Kolejny rok z rzędu Ministerstwo Finansów wydłuża termin składania zeznań podatkowych dla firm, które płacą podatek CIT.Pomimo tego, że oficjalne rozporządzenie jeszcze nie zostało wydane wiadomo już, że przedsiębiorcy otrzymają 3 dodatkowe miesiące. W związku z tym ulgę podatkową w 2021 roku będzie można rozliczyć (bez składania korekt) do 30 czerwca. W przypadku podatników PIT termin na składanie zeznań podatkowych pozostaje bez zmian.

Jest to bardzo dobra informacja dla wszystkich firm, które do tej pory nie zdążyły przygotować dokumentacji niezbędnej do rozliczenia ulgi B+R. Warto w tym miejscu przypomnieć, że z roku na rok zainteresowanie ulgą badawczo-rozwojową rośnie a od początku funkcjonowania tego mechanizmu podatkowego firmy rozliczyły w sumie 5,6 mld zł. Ponadto aż o 1/3 wzrosła liczba firm, które wykorzystały ulgę na prace badawczo-rozwojowe w 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

Przypomnijmy, że ulga B+R umożliwia odliczenie po raz drugi od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodu, które związane są z działaniami badawczo – rozwojowymi. W konsekwencji, przedsiębiorca zmniejsza swoje zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym PIT lub CIT. Przykładowo, przy opodatkowaniu 19% podatkiem CIT, przedsiębiorca wydając w ciągu roku 1 mln zł na działalność B+R odzyskuje poprzez ulgę B+R 190 000 zł poniesionych nakładów.

W 2019 r. z ulgi B+R skorzystało tylko 2537 podmiotów (w przeważającej mierze są to podatnicy podatku CIT). To wciąż niewiele firm na tle tych, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową w Polsce.

Popularne koszty kwalifikowane

W większości firm to dział rozwoju lub dział B+R odpowiada za identyfikację działań lub projektów badawczo-rozwojowych. Jednak w niektórych firmach to dział księgowy lub finansowy jest odpowiedzialny za powyższe zadanie, niestety bardzo często bez dysponowania odpowiednią wiedzą techniczną. W związku z tym jakie koszty najczęściej rozliczają firmy w ramach ulgi B+R? Przedsiębiorcy najczęściej odliczają koszty osobowe dotyczące pracowników zaangażowanych w prace B+R. Tendencja ta obserwowana jest od początku funkcjonowania ulgi B+R w Polsce. W 2019 r. wspomniane koszty osobowe wyniosły aż 72 proc. wszystkich kosztów zadeklarowanych przez polskich przedsiębiorców. W tym miejscu warto przytoczyć ważny wyrok sądu NSA z 5 lutego 2021.

Sąd uznał, że jeśli pracownik poświęca 100 proc. swojego czasu na działalność B+R, to wynagrodzenie związane z jego usprawiedliwioną absencją spowodowaną zwolnieniem lekarskim lub urlopem wypoczynkowym można uznać za koszt kwalifikowany i rozliczyć w ramach ulgi B+R. Dotychczas nieobecność pracownika traktowana jako niewykonywanie obowiązków służbowych związanych z działalności B+R.

Korekty zeznań podatkowych

Nie wszyscy przedsiębiorcy również wiedzą o możliwości składania korekty zeznań podatkowych do pięciu lat wstecz. W związku z tym przy dobrze prowadzonej ewidencji kosztów kwalifikowanych w latach ubiegłych związanych z prowadzeniem projektów B+R przy wykorzystaniu ulgi można uzyskać dodatkowy strumień środków pieniężnych.