Działanie związane z innowacją

Tworzenie oprogramowania to działalność związana z innowacjami, która niekiedy wiąże się z działalnością badawczo-rozwojową i obejmuje, w konkretnych warunkach, pewne elementy B+R. Aby projekt dotyczący tworzenia oprogramowania został zaklasyfikowany jako B+R i mógł otrzymać dofinansowanie w ramach POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka, warunkiem jego zakończenia musi być dokonanie postępu naukowego lub technicznego, a celem projektu musi być wyeliminowanie elementu naukowej lub technicznej niepewności w sposób metodyczny.

Co nie jest uznawane za prace B+R?

W podręczniku OECD podano przykłady działań, które nie są uznawane za prace B+R. Czynności rutynowe związane z oprogramowaniem nie uznaje się za działalność B+R. Czynności te obejmują prace nad zmianami związanymi z konkretnym systemem lub programem, który był publicznie dostępny przed rozpoczęciem prac.

A oto przykłady innych czynności związanych z oprogramowaniem, które należy wykluczyć z zakresu działalności B+R:

 • tworzenia aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
 • tworzenia stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
 • użycia standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
 • dostosowania produktów do określonych zastosowań, o ile w trakcie tego procesu nie jest uwzględniania wiedza, która przyczynia się do ulepszenia wyjściowego oprogramowania,
 • dodawania funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych,
 • rutynowego usuwania błędów z systemów (debugging).

Jakie prace są uznawane za B+R i mogą otrzymać dofinansowanie?

Charakter procesu tworzenia oprogramowania sprawia, że trudno jest wskazać w nim ewentualne składniki B+R.

Niektóre składniki projektów związanych z tworzeniem oprogramowania mogą zostać zakwalifikowane jako B+R, jeżeli dzięki nim dokonuje się postęp w dziedzinie oprogramowania komputerowego.

Postępy w tej dziedzinie mają zazwyczaj charakter przyrostowy, nie zaś rewolucyjny. Opracowanie ulepszonej wersji programu (tzw. upgrade), dodawanie nowych elementów lub zmiana istniejącego programu lub systemu może kwalifikować się do działalności B+R, jeśli pociąga za sobą postęp nauki lub techniki prowadzący do zwiększenia zakresu wiedzy w tej dziedzinie.

Poniższe przykłady ilustrują projekty o charakterze B+R, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach POIR 1.1.1 Szybka Ścieżka:

 • tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków,
 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach,
 • działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania w
  oparciu proces reorganizacji systemu lub sieci,
 • tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki,
 • tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń.

W codziennej działalności firm z branży IT rozróżnienie między działaniami badawczo-rozwojowymi a pracami rutynowymi nie jest istotne. Jednak w specyficznych sytuacjach takich jak ubieganie się o ulgę badawczo-rozwojową (ulga B+R) lub dotację nakreślenie jednoznacznej linii podziału między tymi dwoma typami działalności jest kluczowe.