Nasz cykl artykułów dotyczący nowej perspektywy Funduszy Europejskich dostępnych najprawdopodobniej już od pierwszego kwartału 2022 roku rozpoczynamy tematem, który szczególnie zainteresuje firmy zaliczające się do bardzo różnorodnej kategorii zwanej „inne niż MŚP”. Perspektywa 2021-2027 po raz pierwszy wprowadza i dokładnie określa definicje przedsiębiorstwa typu MID-CAP. Sprawdź, jak Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) definiują ten termin.

Definicja przedsiębiorstwa MID-CAP w nowej perspektywie FENG

W mijającej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach dotacji oferowanych przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) przedsiębiorstwa klasyfikowane jako duże (zatrudniające ponad 250 pracowników) nie mogły skorzystać z możliwości ubiegania się o klasyczne dotacje inwestycyjne rozumiane jako wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez zakup maszyn i urządzeń, lub realizację prac remontowo-budowlanych.

Perspektywa finansowa 2021-2027 (FENG) po raz pierwszy wprowadza i dokładnie określa pojęcie przedsiębiorstw typu MID-CAP.  Jest to przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 250 pracowników, ale posiadające status:

  • małej spółki o średniej kapitalizacji – czyli zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników,
  • spółki o średniej kapitalizacji – czyli zatrudniające nie więcej niż 3000 pracowników.

Przedsiębiorstwa SMALL MID-CAPS oraz MID-CAPS otrzymają również specjalne przywileje i wsparcie, niedostępne dla dużych przedsiębiorstw w ramach nowego instrumentu wsparcia – programu FENG czyli Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Na co mogą liczyć przedsiębiorstwa MID-CAPS?

Następca POIR – FENG, czyli program Funduszy Europejskich dla Nowej Gospodarki. Co da przedsiębiorstwom mid-caps?

W ramach nowego instrumentu wsparcia  – programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 small mid-caps oraz mid-caps będą miały możliwość wziąć udział w jednym ze sztandarowych konkursów inwestycyjnych – Kredyt na Innowacje Technologiczne. W naszej ocenie jest to bardzo korzystna zmiana dla przedsiębiorców, których firmy znajdowały się tuż „nad progiem” kryteriów MŚP, a ich potencjał do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i tworzenia innowacji pozostawał niższy, niż traktowanych w ten sam sposób koncernów międzynarodowych.

Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorstwa mid-caps będą włączone do większości lub wszystkich instrumentów wsparcia oferowanych w programie FENG. W ramach 1 Priorytetu Wsparcie dla przedsiębiorców (alokacja to 7,9 mld EUR, czyli ponad połowa całej dostępnej alokacji w FENG), napotkamy moduły projektowe obejmujące dofinansowanie:

  • prowadzenia prac B+R,
  • infrastruktury B+R
  • wdrożenia wyników prac B+R (inwestowanie w maszyny, linie technologiczne, prace budowlane),
  • cyfryzacji, internacjonalizacji, zazielenienia i rozwoju kompetencji.

Przedsiębiorstwa mid-caps są brane pod uwagę również w 2 Priorytecie Środowisko sprzyjające innowacjom. Udostępniony zostanie instrument gwarancyjny dla mikro, małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw typu small mid-caps i mid-caps, które będą chciały pozyskać finansowanie dłużne na zrealizowanie inwestycji lub zwiększenie kapitału obrotowego niezbędnego do rozwoju firmy, zapewniającego płynność finansową. Będzie to gwarancja dla przedsiębiorstw które posiadają zdolność kredytową (ocenioną przez instytucję finansową), ale mimo to mają trudność z dostępem do finansowania wywołany brakiem lub niewystarczającym zabezpieczeniem spłaty zadłużenia.

Podsumowując, nowa perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 (FENG) stworzy okazję na pozyskanie dofinansowania dla nowej, wyłonionej z kategorii firm „innych niż MŚP” grupy przedsiębiorstw small mid-caps oraz mid-caps, które już niedługo będą mogły skorzystać z ogłaszanych konkursów dotacyjnych, dzięki którym zrealizują projekty badawczo-rozwojowe i inwestycyjne.

Z tego cyklu sprawdź także:

  1. Wsparcie dotacyjne dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2021-2027