Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs POIR 1.1.1 dla woj. mazowieckiego

Budżet konkursu to aż 600 mln zł. Rozczarowuje natomiast termin naboru wniosków, który potrwa od 23 sierpnia do 23 września 2019. Przypomnijmy, że przez ostatnie kilka lat firmy z województwa mazowieckiego były wykluczone z możliwości aplikowania do konkursu POIR 1.1.1 – Szybka Ścieżka. W aktualnie ogłoszonym konkursie projekty mogą być realizowane przez firmy samodzielnie lub w konsorcjach (przemysłowych lub naukowo-przemysłowych).

Poziom dofinansowania oraz koszty kwalifikowane projektu

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie wg. standardowych intensywności pomocy publicznej. Małe podmioty mogą liczyć na wyższe dofinansowanie, nawet do 80% na prace badawcze we wczesnych etapach rozwoju, natomiast duże firmy mogą otrzymać dla takich badań do 65%. 

Dofinansowanie można pozyskać na koszty całego procesu badawczego, np.:

  • koszty wynagrodzeń pracowników, 
  • wydatki związane z infrastrukturą badawczą i produkcyjną, 
  • wydatki z opracowaniem prototypowej linii produkcyjnej, 
  • koszty zakupu surowców i materiałów czy prac zleconych na zewnątrz.

Dofinansowanie może objąć także koszty związane z budową prototypowej linii produkcyjnej, która po realizacji projektu może być komercyjnie wykorzystywana przez firmę. 

Ważne informacje

  • Minimalna wartość projektu realizowanego indywidualnie została ustalona na poziomie 5 mln PLN, zaś w przypadku projektów konsorcjalnych – 7 mln PLN,
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu będzie mogła wynieść 100 mln PLN,
  • W konkursie mogą wziąć udział MŚP oraz duże przedsiębiorstwa,
  • Okres realizacji projektu nie powinien być dłuższy niż 36 miesięcy,
  • Termin naboru wniosków od 23 sierpnia do 23 września 2019.

Pomimo napiętego harmonogramu naboru wniosków będzie to pierwsza od dawna szansa dla przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego na pozyskanie dofinansowania na przeprowadzenie projektów B+R. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronach internetowych NCBR.