Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs POIR 1.1.1 dla woj. mazowieckiego

Budżet konkursu to aż 600 mln zł. Rozczarowuje natomiast termin naboru wniosków, który potrwa od 23 sierpnia do 23 września 2019. Przypomnijmy, że przez ostatnie kilka lat firmy z województwa mazowieckiego były wykluczone z możliwości aplikowania do konkursu POIR 1.1.1 – Szybka Ścieżka.W aktualnie ogłoszonym konkursie projekty mogą być realizowane przez firmy samodzielnie lub w konsorcjach (przemysłowych lub naukowo-przemysłowych).

Poziom dofinansowania oraz koszty kwalifikowalne projektu

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie wg. standardowych intensywności pomocy publicznej. Małe podmioty mogą liczyć na wyższe dofinansowanie, nawet do 80% na prace badawcze we wczesnych etapach rozwoju, natomiast duże firmy mogą otrzymać dla takich badań do 65%. 

Dofinansowanie można pozyskać na koszty całego procesu badawczego, np.:

  • koszty wynagrodzeń pracowników, 
  • wydatki związane z infrastrukturą badawczą i produkcyjną, 
  • wydatki z opracowaniem prototypowej linii produkcyjnej, 
  • koszty zakupu surowców i materiałów czy prac zleconych na zewnątrz.

Dofinansowanie nie tylko na prace badawczo – rozwojowe

Dofinansowanie może objąć także koszty związane z budową prototypowej linii produkcyjnej, która po realizacji projektu może być komercyjnie wykorzystywana przez firmę. 

Case Study- Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. k.  

Porta jest producentem drzwi dla branży budownictwa, w tym drzwi technicznych (spełniających wymogi dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego). Realizowany projekt badawczy dotyczył stworzenia nowej, w pełni zautomatyzowanej, „customizowanej” linii technologicznej do produkcji wielkogabarytowych drzwi technicznych. 

Producent wychodzi z założenia, że nowe rozwiązania technologiczne mogą być inspiracją dla projektantów. Dlatego ściśle współpracuje z tym środowiskiem, wsłuchując się w jego rekomendacje, a jednocześnie podsuwając nowe rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowanie w realizowanych projektach. Przykładem tego są wielkogabarytowe drzwi techniczne, dotychczas nieprodukowane, a znajdujące zastosowanie w projektowaniu modnych obecnie wysokich pomieszczeń. Projekt badawczy polegał na opracowaniu technologii produkcji wielkogabarytowych drzwi technicznych.

Budżet projektu wyniósł 49 mln PLN a dofinansowanie 19,6 mln PLN.

Case Study – DataConsult Sp. z o.o

Firma DataConsult specjalizuje się w projektowaniu rozwiązań informatycznych usprawniających i optymalizujących działalność logistyczną. Sprawne zarządzanie magazynem i szybkość realizacji zamówień mają coraz większe znaczenie, stanowiąc przewagę konkurencyjną, szczególnie w branży e-handlu. W logistyce, ze względu na zwiększanie się ilości informacji do przetwarzania i wzrastające skomplikowanie procesów magazynowych, konieczne jest poszukiwanie rozwiązań, które przyspieszą procesy i zminimalizują liczbę błędów.

Projekt ExpertAR polega na opracowaniu systemu łączącego funkcjonalności systemów informatycznych stosowanych w logistyce z technologią rozszerzonej rzeczywistości do wykorzystania w procesach magazynowych i produkcyjnych. System usprawnia obsługę magazynu m.in. poprzez inteligentne wyszukiwanie towarów, pełni funkcje informacyjne, na przykład zapewniając bieżący dostęp do procedur postępowania, oraz – jako rozwiązanie „hands-free” – zwiększa bezpieczeństwo.

Budżet projektu wyniósł 5,13 mln PLN a dofinansowanie 3,9 mln PLN.

Ważne informacje

  • Minimalna wartość projektu realizowanego indywidualnie została ustalona na poziomie 5 mln PLN, zaś w przypadku projektów konsorcjalnych – 7 mln PLN,
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu będzie mogła wynieść 100 mln PLN,
  • W konkursie mogą wziąć udział MŚP oraz duże przedsiębiorstwa,
  • Okres realizacji projektu nie powinien być dłuższy niż 36 miesięcy,
  • Termin naboru wniosków od 23 sierpnia do 23 września 2019.

Pomimo napiętego harmonogramu naboru wniosków będzie to pierwsza od dawna szansa dla przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego na pozyskanie dofinansowania na przeprowadzenie projektów B+R. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronach internetowych NCBR.