Polskie Mosty Technologiczne

W konkursie Polskie Mosty Technologiczne przedsiębiorca może uzyskać bezzwrotną dotację w wysokości 200 tys. zł na pomoc w ekspansji innowacyjnych produktów lub usług na rynki zagraniczne. W ramach konkursu każdy wybrany do dofinansowania projekt otrzyma:

 1. Pomoc eksperta Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w przygotowaniu strategii ekspansji na rynki zagraniczne,
 2. Bezzwrotną dotację w wysokości 120 tys. zł na sfinansowanie m.in. : usług rzecznika patentowego, kampanii adwords, stworzeniem obcojęzycznej strony internetowej czy kosztów związanych z uczestnictwem w zagranicznych konferencjach branżowych, czy targach.

Wnioskodawca nie wnosi wkładu własnego do projektu.

Dla kogo?

O grant mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Grant może być powierzony pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis otrzymaną w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy EUR.

Termin naboru

 • Norwegia, Rosja, Ukraina – nabór od 15 kwietnia – do 28 maja 2019 r.
 • Algieria, Egipt, RPA – nabór wniosków od 17 czerwca 2019 r.
 • USA, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie – nabór planowany na 3Q2019r.

Koszty kwalifikowalne projektu

W ramach etapu zagranicznego Grantobiorca otrzyma grant w formie gotówkowej (przelew na konto Grantobiorcy), który może być przeznaczony na:

 • koszty doradztwa związane z przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/usługi/technologii do certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku, np. założenia lub przekształcenia spółki),
 • koszty doradztwa dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
 • koszty doradztwa związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów,
 • niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek,
 • koszty doradztwa związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą odnoszących się do produktów/usług/technologii przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • koszty doradztwa związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty tłumaczeń przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów,
 • koszty związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, imprezach targowo – wystawienniczych i programach dot. internacjonalizacji (w tym: zakup powierzchni wystawienniczej, zabudowa, wpis do katalogu, bilety dla uczestników, pakiety uczestnictwa, spedycja eksponatów) nieprzekraczające 30% wartości grantu w formie gotówkowej,
 • koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, m.in. stworzeniem obcojęzycznej strony internetowej oraz publikacjami prasowymi, nieprzekraczające 10% wartości grantu w formie gotówkowej.

Dodatkowo, Zagraniczne Biura Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zapewnią w formie bezgotówkowej usługi związane z:

 • organizacją przedsięwzięć, takich jak: sesje prezentacyjne (pitch sessions) dla potencjalnych partnerów biznesowych, spotkania biznesowe typu B2B i B2C, spotkania networkingowe organizowane przez organizacje otoczenia biznesu,
 • udostępnieniem powierzchni biurowej i urządzeń biurowych.